сховати меню
Розділи: Актуально

Всесвітній день боротьби з інсультом

сторінки: 6-8

Інсульт — гостре порушення мозкового кровообігу через раптове припинення кровопостачання частини головного мозку або крововилив у порожнину черепа, що призводить до загибелі мозкової тканини. Наслідком цього, залежно від локалізації ураження, є втрата функцій певних частин тіла, порушення мовлення, чутливості, рухової функції, зору, пам’яті тощо. У світі тяжкі інсульти щорічно забирають понад 6 млн життів. Вчасне розпізнавання перших ознак інсульту і звернення за кваліфікованою медичною допомогою дає змогу зберегти життя пацієнта та запобігти тяжким наслідкам.

Щороку 29 жовтня в Україні та світі ­відзнача­ють Всесвітній день боротьби з інсультом. Цей день заснований ще 2004 р. ­Всесвітньою орга­нізацією боротьби з інсультом (WSO), яка ­об’єднує представників із 85 країн. Мета заходу — підвищення обізнаності світової спільноти про проблему ­інсульту, важливість правильного і своєчасного надання ­першої допомо­ги і профілактичних дій, пов’язаних із цією ­судинно-мозковою катастрофою — однією з ­найчастіших причин загибелі та інвалідизації у світі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), інсульт стається приблизно в 17 млн осіб на рік і є причиною ­смерті до 6,7 млн пацієн­тів із вказаною пато­логією, а понад 5 млн ­отримують інвалід­­ність. Інсульт є другою за частотою причиною смерті в ­усьому світі та основною причиною щодо тривалої непрацездатності. Попри ­заходи, спрямовані на зниження частоти серцево-­судинних захворювань і смертності через інсульт, тягар хвороби нині залишається вкрай високим. У журналі «Circulation» ­щороку ­пуб­лікують оновлені статистичні дані Американської асоціації серця (AHA), Національного ­центру дослід­жен­ня серця, легенів і крові США (NHLBI) та інших ­організацій, які є голов­ним органом для моніторингу поширеності інсуль­ту та інших серцево-судинних захворювань, а також оцінювання витрат, пов’язаних з їх лікуванням.

Серцево-судинні захворювання є головною ­причиною всіх смертей в Україні (близько 67 %). ­Так, ­відповідно до ­цього показни­ка наша країна лишається одним із ­європейських лідерів. За даними Української асоціа­ції боротьби з інсультом, цереброваскулярні пато­логії щороку діагностують у понад 140 тис. ­наших співвіт­чизників (понад третина з них — ­працездатного віку); 30–40 % пацієнтів з інсультом помирають упродовж перших 30 днів і до 50 % — протягом року від ­початку захворювання; натомість 20–40 % тих, хто вижили, стають ­залежними від сторонньої допомоги (12,5 % мають первинну інвалідність). У світі величезного значення у вирішенні проб­леми інсультів набувають саме профілактичні заходи, які можуть запобігти розвитку інсульту, а також методи реабі­літації осіб, у яких уже розвинулася ця ­патологія. Адже, за статистичними даними, лише 20 % ­українців ­після інсульту повертаються до повноцінного ­життя.

Під час проведення заходів у Всесвітній день ­боротьби з інсультом особливу увагу приділяють запобіганню ­вказаній судинній катастрофі, а також тому, як можна ­розпізнати перші ознаки інсульту. Слід пам’ятати, що від того, ­наскільки вчасно можливо встановити згаданий діагноз і надати належну допомогу, зале­жатиме надалі, чи вдасться врятувати життя пацієнта і те, наскільки повно­цінним буде його якість. Одним із вирішальних ­чинників порятунку є ­саме перші три години після появи симптомів, якщо ж мине 4–4,5 години, ­патологічні зміни в ­мозку будуть уже незворотними.

Інсульт як гостре порушення кровопостачання мозку, що призводить до втрати частини його функцій, має два різновиди: геморагічний, спричинений розривом ­мозкової артерії; ішемічний, коли артерія, що постачає кров до ­мозку, закупорюється тромбом або спазмується. ­Перші ­ознаки інсульту має вміти розпізнавати кожен. Зокрема, це запаморочення та втрата координації; раптова слабкість, оніміння частини тіла; проблеми з мовленням; сильний головний біль; можливі проблеми із зором. Розпізнати, чи стався в людини інсульт, можна за ­допомогою кількох простих прийомів. Тому слід ­попросити ­пацієнта:

  • усміхнутися — в разі інсульту усмішка може бути «кривою» (несиметричною, бо один кутик губ залишається опущеним);
  • заговорити — за інсульту вимова може бути нечіткою, або ж взагалі незрозумілою;
  • підняти одночасно обидві руки — якщо людина може підняти лише одну з них або піднімає обидві на неоднакову висоту, це також може свідчити на користь інсульту.

У разі інсульту часто виникає слабкість чи оніміння у правій або лівій частині тулуба або кінцівках, хоча у деяких випадках інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем. За таких симптомів, ­особливо якщо вони з’явилися після епізоду підвищення артеріального ­тиску, слід якомога швидше забезпечити пацієнтові надання кваліфікованої медичної допомоги.

Надзвичайно ­важливо ­донести зазначену інформацію до широких верств населення. ­Цьогоріч у рамках Всесвіт­нього дня боротьби з інсультом в ­Україні на одній зі станцій столичного метрополітену проводили своєрідний майстер-клас у вигляді медичного перформансу: ­актори в образах найвідоміших українських ­письменників ­наочно демонстрували особливі ознаки, пове­дінку, притаманну людині, у якої стався інсульт. А також давали поради щодо запобігання ­розвиткові ­інсульту: ­зменшити вміст холестерину в раціоні, ­віддавати ­перевагу м’ясу ­птиці та риби порівняно із червоним ­м’ясом, ­звести до міні­муму споживання солі; не палити, не зловживати алкоголем; конт­ролювати артеріальний тиск; ­намагатися уникати стресів; дотримуватися активного способу ­життя, контролювати власну вагу.

Здавалося, такі правила відомі всім, але ­надзвичайно ­важливо, щоб кожен усвідомив їх значущість і дієвість. Статистика смертності від серцево-судинних захворювань в Україні надзвичайно невтішна — понад 400 тис. життів українців щороку забирають інфаркти, інсульти, ішемічна хвороба серця тощо. Інсульт переважно трапляється в осіб віком від 45 до 60 років, приблизно з однаковою частотою як у чоловіків, так і в жінок. Останнім ­часом дані різних досліджень фіксують зростання випадків ­ішемічного інсульту і в молодих людей. Ця кількість сьогодні сягає від 2,5 до 13 % усіх діагнозів порушення ­мозкового кровообігу. Крім того, що за цими ­показниками стоять десятки тисяч людських трагедій, це зумовлює ще і ­чималий економічний тягар як для ­країни загалом, так і для ­кожної родини. Пацієнт, який зазнав ­інсульту, як правило, потребує високовартісного ­лікування та відповідного курсу реабі­літації. А належних реабі­літаційних ­центрів, де допомагають якісно відновлю­вати здоров’я таких хворих — оскільки людину найчастіше треба ­дійсно ­зано­во вчити і вставати, і ходити, і розмовляти — нині ­замало. До того ж, крім тромбо­літичної тера­пії (вартість якої в середньому сягає 30 тис. грн), паці­єнтові ­необхідні ­щоденні заняття з фізіотерапевтом, ерго­терапев­том, лого­педом. Практично всі особи після інсульту потребують допомоги психотерапевта (психологічна підтримка не­обхідна і близьким ­постраждалого). Як правило, вартість такого ­курсу ­лікувальних заходів значно перевищує фінан­сові можливості пересічної української ­родини.

Головним чинником розвитку інсульту вважають ­неліковану артеріальну гіпертензія. На жаль, більшість ­людей просто не знають рівня свого артеріального тиску. А статистика невтішна — від цієї недуги в ­Україні потерпають до 11,5 млн осіб, тобто інсульт ­загрожує ­кожному четвертому українцю. Тому цього року у Всесвітній день боротьби з інсультом у торговельних центрах України широко проводили такі ­заходи, як вимірювання артеріального тиску та консультації щодо профілактики ­інсульту. Ішлося насамперед про необхідність постійного контролю цього показника. Відповідний прийом призначених анти­гіпертензивних ­препаратів може запобігти захворю­ванню, а своєю чергою і надмірним витратам. ­Набагато ­дешевше купувати препарат проти ­високого тиску, ніж витрачати десятки тисяч гривень на курс ­лікування та відновлення після ­інсульту. В ­Україні ­запроваджено також програму «­Доступні ліки». Інсульт є одним із пріо­ритетних ­напрямів у ­програмі медич­них гарантій Націо­нальної служби здоров’я ­України (НСЗУ). А з ­квітня 2020 р. ліку­вання ­гострого ­мозкового інсульту ­оплачуватиметься з ­податків громадян за підвище­ним тарифом — 19 тис. 500 грн, якщо послуга відповідатиме вимогам НСЗУ.

Про це йшлося і під час прес-конференції «­Обговорення державної стратегії лікування інсультів». Зокрема, доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії медичних наук України (АМНУ), лікар-­нейрохірург, президент ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом», професор Микола Поліщук у ­своїй доповіді зауважив, що проблема інсультів є над­актуальною для України. Щороку в нашій країні через інсульт помирає понад 40 тис. людей — це офіційна ­статистика. Інсульти є лідерами у структурі ­смертності українців. На його думку, питання лікування гострого порушення мозкового крово­обігу вимагає особливої уваги. Таких пацієнтів у нашій державі переважно лікують у загальних неврологічних ­відділеннях. Однак ­світова практика підтверд­жує, що суттєво ­зменшити смертність та інвалідизацію внаслі­док інсульту можна тоді, коли рятувати цих пацієн­тів у спеціа­лізованих інсультних відділеннях чи центрах. «Наша асоціація провела моні­торинг 500 відділень українських лікарень, до яких приймають осіб з інсультами. Виявилося, що 300 із них не мають належних методів для нейровізуалізації та відповідного ліку­вання. Невчасно встановлений діагноз часто коштує життя такому пацієнтові», — зауважив Микола Поліщук.

Заступниця голови НСЗУ Оксана Мовчан наголосила, що лікарні, до яких госпіталізують пацієнтів з ­інсультами, мають бути оснащені відповідним медичним ­обладнанням для визначення правильного діагнозу та ­здійснення якісної допомоги. Вона також додала, що ­Програма медичних гарантій 2020 р. має запрацювати у ­повному обсязі. До ­гарантованого пакета послуг увійдуть ­інтервенції на всіх рівнях ­медичної допомоги. ­Лікування гострого мозко­вого інсульту є одним із чотирьох пріоритетів, ­якому приділятиметься особ­лива увага.

Ефективна профілактика інсульту, зокрема: дотримання здорового ­способу життя; адекватна фізична активність; правильне харчування; виключення тютюно­паління; уникання ­стресів і негативних емоцій; ретельний конт­роль ­артеріального ­тиску (найголовніше), — не лише ­допоможе зберегти життя й здоров’я наших ­співвітчизників, а й значно зменшити економічний ­тягар ­цього тяжкого захво­рювання.

Підготувала Наталія Купко

nn19_9_68_sh.jpg

 

Наш журнал
у соцмережах:

Партнери