сховати меню

Про журнал

Журнал «НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія»:

перший в Україні журнал із психіатрії та неврології не тільки для профільних фахівців, а й для лікарів загальної практики.

Мета журналу:

Надання інформації про сучасний стан проблем у галузі таких суміжних дисциплін, як психіатрія і неврологія, а також допомога у здобутті знань щодо діагностики та лікування приграничної психічної патології. Наше видання може бути цікавим і корисним широкому колу лікарів.

На сторінках журналу обговорюються проблеми, пов'язані з такими поширеними психічними і нервовими хворобами, як тривожні розлади, депресія, біполярні розлади, емоційні порушення і розлади поведінки дитячого та підліткового віку, епілепсія, когнітивні порушення, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та ін.

Видання орієнтоване на лікаря-практика, тому ми будемо дуже раді почути ваші пропозиції та побажання, дізнатися, які теми, на ваш погляд, заслуговують на особливу увагу, що б ви хотіли бачити на його сторінках, яка інформація вам необхідна в роботі. Відкритий діалог дасть нам змогу створювати по-справжньому корисний і цікавий журнал для висококваліфікованого фахівця.


Журнал заснований
у 2006 р.
Періодичність
10 разів на рік
Загальний наклад
10 000
Мови видання
українська
ISSN (print)
2312-2064
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
96489
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс»
Генеральний директор
Тетяна Артюніна
Керівник проекту
Галина Ліпеліс
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 22774-12674ПP від 03.07.2017

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікують на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.

Публікації з позначкою «i» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах із медичної тематики, насамперед, визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали їх для розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та тиражування в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.


Берадзе Т.І.
Міжнародний центр «Психічне здоров’я», м. Київ
Долішня Н.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
Дубенко А.Є.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», м. Харків
Карабань І.М.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Каспер З.
Президент Всесвітньої федерації біологічної психіатрії, Віденський медичний університет, Австрія
Левада О.А.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя
Маляров С.О.
«Центр психосоматики та депресій» Універсальної клініки «Оберіг», м. Київ
Мартинюк В.Ю.
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ
Марценковський І.А.
ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ
Міщенко Т.С.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків
Московко С.П.
Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова, м. Вінниця
Пінчук І.Я.
Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
Сердюк А.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
Слободін Т.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Керівник проекту
Галина Ліпеліс
Шеф-редактор
Тетяна Ільницька
Начальник редакційного відділу
Лариса Мартинова
Дизайн / верстка
Олексій Адулов

Відділ передплати та розповсюдження
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: +38 (095) 476-72-79
e-mail:

ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс»
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123

код за ЄДРПОУ
38391828
р/р
UA 743510050000026009637208800 ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005