сховати меню

Авторам

Журнал публікує огляди літератури, клінічні лекції, рекомендації, результати досліджень, цікаві клінічні випадки.

Звертаємо увагу на правила оформлення статей, які направляються до редакції:

Всі матеріали, що надходять до редакції, при необхідності редагуються і скорочуються. Редакція підтверджує можливість публікації статті тільки після ознайомлення з її змістом. Отримані роботи не повертаються, статті, раніше опубліковані або представлені для публікації в інші видання, не розглядаються.

Прохання вказувати електронну адресу для переписки, контактний телефон / факс.

 • стаття повинна бути набрано на комп'ютері через 1,5 інтервалу, шрифтом Times, кеглем 12 на аркуші формату А4;
 • обсяг статті – до 15 сторінок формату А4;
 • матеріал подається в електронному вигляді;
 • обов'язкові відомості про авторів статті: прізвище, ім'я, по батькові; вчена ступінь, звання, посаду, місце роботи (установа);
 • препарати, зазначені у статті, повинні бути представлені у вигляді відповідних їм міжнародних непатентованих назв; дозування повинні бути ретельно вивірені, одиниці вимірювання подані в системі СІ;
 • слід використовувати тільки стандартні скорочення (абревіатури), не застосовувати скорочення в назві статті; повний термін, замість якого вводиться скорочення, повинен передувати першому застосуванню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця вимірювання);
 • ілюстративний матеріал (малюнки, таблиці, графіки, діаграми і т. д.) повинен бути розроблений в програмах пакета MS Office і мати відповідні посилання в тексті;
 • до кожної ілюстрації (малюнку, таблиці, графіку, діаграми і т. д.) робиться підпис, при необхідності пояснюються всі цифрові і буквені позначення;
 • стаття повинна містити список цитованої літератури, посилання на літературу повинні бути оформлені відповідно до списку літератури в квадратних дужках;
 • роботи необхідно перераховувати в алфавітному порядку відповідно до прізвища першого автора, в першу чергу подаються роботи, надруковані кирилицею, потім – латинським шрифтом;
 • якщо цитується декілька робіт одного автора, їх розташовують в хронологічному порядку.

Поштова адреса:

офіс 23,
вул. Світлицького, 35, м. Київ
Редакція журналу «НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія»
тел./факс