сховати меню

Авторам

Журнал публікує огляди літератури, клінічні лекції, рекомендації, результати досліджень, цікаві клінічні випадки.

Звертаємо увагу на правила оформлення статей, які направляються до редакції:

Всі матеріали, що надходять до редакції, при необхідності редагуються і скорочуються. Редакція підтверджує можливість публікації статті тільки після ознайомлення з її змістом. Отримані роботи не повертаються, статті, раніше опубліковані або представлені для публікації в інші видання, не розглядаються.

Прохання вказувати електронну адресу для переписки, контактний телефон / факс.

 • стаття повинна бути набрано на комп'ютері через 1,5 інтервалу, шрифтом Times, кеглем 12 на аркуші формату А4;
 • обсяг статті – до 15 сторінок формату А4;
 • матеріал подається в електронному вигляді;
 • обов'язкові відомості про авторів статті: прізвище, ім'я, по батькові; вчена ступінь, звання, посаду, місце роботи (установа);
 • препарати, зазначені у статті, повинні бути представлені у вигляді відповідних їм міжнародних непатентованих назв; дозування повинні бути ретельно вивірені, одиниці вимірювання подані в системі СІ;
 • слід використовувати тільки стандартні скорочення (абревіатури), не застосовувати скорочення в назві статті; повний термін, замість якого вводиться скорочення, повинен передувати першому застосуванню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця вимірювання);
 • ілюстративний матеріал (малюнки, таблиці, графіки, діаграми і т. д.) повинен бути розроблений в програмах пакета MS Office і мати відповідні посилання в тексті;
 • до кожної ілюстрації (малюнку, таблиці, графіку, діаграми і т. д.) робиться підпис, при необхідності пояснюються всі цифрові і буквені позначення;
 • стаття повинна містити список цитованої літератури, посилання на літературу повинні бути оформлені відповідно до списку літератури в квадратних дужках;
 • роботи необхідно перераховувати в алфавітному порядку відповідно до прізвища першого автора, в першу чергу подаються роботи, надруковані кирилицею, потім – латинським шрифтом;
 • якщо цитується декілька робіт одного автора, їх розташовують в хронологічному порядку.

Поштова адреса:

офіс 23,
вул. Світлицького, 35, м. Київ
Редакція журналу «НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія»
тел./факс

Випуски поточного року

1

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,

2 (148)
1 (147)