сховати меню
Розділи: Актуально

Деменція — одна з причин інвалідності осіб літнього віку

сторінки: 5-7

nn19_8_57_f-294x300.jpg

 

Деменція є однією з основних причин інвалідності серед літніх людей. Це захворювання впливає не тільки на осіб, які страждають від нього, але і на їхні родини і тих, хто здійснює їх догляд. Відчувається недостатня поінформованість щодо деменції та неналежне розуміння цього стану, що призводить до стигматизації та виникнення перешкод для діагностування і надання медичної допомоги. Вплив деменції на осіб, які здійснюють догляд, сім’ю і суспільства загалом може бути фізичним, психологічним, соціальним та економічним.

Деменція — це синдром, зазвичай хронічний або прогресуючий, у разі якого відбувається зниження когнітивної функції (тобто спроможності мислити) більшою мірою, ніж це очікується при нормальному ­старінні. Крім того, відбувається деградація пам’яті, мислення, розуміння, мовлення і здатності орієнтуватися, рахувати, пізнава­ти і міркувати. Порушення когнітивної функції супроводжується погіршенням контролю над емоційним станом, а також деградацією соціальної по­ведінки або мотивації, а іноді пере­дує цим процесам. До розвитку деменції призводять різні хвороби і травми, які викликають ­ураження ­мозку, як-от хвороба Альцгеймера або інсульт. Особи з деменцією часто бува­ють позбавлені основних прав і свобод, ­доступних для ­інших. Так, у багатьох країнах у будинках для людей похилого віку та установах інтенсивної терапії широко використовують матеріальні ресурси і медикаментозні ­препарати для утримання пацієнтів, навіть за наявності нормативних положень щодо захисту прав людини на свободу і вибір.

У світі налічується близько 50 млн осіб із ­деменцією, причому майже 60 % з них живуть у країнах із низьким і середнім рівнями доходу. Щорічно фіксують до 10 млн нових випадків захворювання. За оцінками, частка загального населення ­віком 60 років і старших із деменцією на будь-який момент часу стано­вить від 5 до 8 %. Так, за прогнозами, загальна кількість пацієнтів, які страждають на деменцію, 2030 р. стано­витиме близько 82 млн і до 2050-го — 152 млн. Це ­зростання буде відбувати­ся значною мірою за рахунок осіб із ­деменцією, які мешкають у країнах із низьким і середнім рівнями ­доходу. Сьогодні немає будь-якої терапії для лікування деменції або ­зміни пере­бігу її розвитку. Хоча нині проводять численні ­дослід­жен­ня нових лікарських засобів, які перебувають на різних стадіях клінічних випробувань. Проте можна багато чого зробити для підтримки і поліпшення життя осіб, які потерпають від деменції, і тих, хто здійснює догляд за ними, а також їхніх родин. Основ­ними цілями медичної допомоги щодо деменції є: ­раннє діаг­ностування для забезпечення оптимального ­ведення; оптимізація фізичного здоров’я, когнітивних здібностей, ­активності та благополуччя; виявлення та лікування супутньої фізичної хвороби; встановлення і лікування поведінкових і психологічних симптомів; надання інформації та довгострокової підтримки тих, хто здійснює догляд.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнає деменцію як один із пріоритетних напрямів ­системи охорони здоров’я. У травні 2017 р. Всесвітня асамблея охорони ­здоров’я ­схвали­ла «Глобальний план дій сектору охорони здоров’я щодо деменції на 2017–2025 рр.». Це комплексна програма дій для тих, хто формує ­політику міжнародних, ре­гіо­нальних і національних партнерів і ВООЗ, а саме: 1) заходи щодо деменції як пріо­ритетного напряму системи охорони здоров’я; 2) підвищен­ня обізнаності щодо деменції та створення ініціатив ­стосовно формування сприятливих умов для осіб, які потерпають від цього захворювання; 3) зниження ­ризи­ку розвитку вказаної патології; 4) діаг­ностика, ліку­вання та догляд; 5) інформаційні системи щодо ­деменції; 6) підтримка тих, хто здійснює догляд за ­особами з ­деменцією; 7) ­науко­ві дослід­жен­ня та інновації.

Для осіб, які формують соціальну політику, і дослідників створено Міжнародну платформу для моніторингу — Глобальну обсерваторію з деменції, яка сприятиме моніторингу та обміну інформацією щодо деменції, медичного обслуговування, епідеміології та наукових досліджень. ВООЗ розробила перспективний план дій щодо деменції для сприяння державам-членам у розробленні та операціоналізації заходів стосовно вказаної патології. Настанови тісно пов’язані з Глобальною обсерваторією ВООЗ із проблеми деменції та містить відповідні методики, зокрема конт­рольний перелік, яким слід керу­ватися під час підготовки, розроблення та втілення заходів щодо деменції. Вони можуть бути корисними при ­визначенні зацікавлених сторін і встановленні пріоритетних аспектів.

«Настанови ВООЗ щодо зниження ризику розвитку когні­тивних розладів і деменції» містять основані на фактичних даних рекомендації стосовно заходів зі зниження ­змінюваних чинників ризику розвитку деменції, таких як брак фізичної активності та нездорове харчування, а також щодо конт­ролю медичних станів, пов’язаних із деменцією, зокрема ­гіпертензія та діабет. ВООЗ розробила веб-програму «iSupport», за допо­могою якої особи, які здійснюють догляд пацієнтів із деменцією, можуть отримувати інформацію та опановувати спеціальні навички. Веб-програма «iSupport» доступна як в онлайн версії, так і у вигляді друкованого видання, яке вже використовують у низці країн.

За матеріалами www.who.int

nn19_8_57_sh1.jpg

 

 

nn19_8_57_sh2.jpg

 

Наш журнал
у соцмережах:

Коментарі фахівців

Партнери