скрыть меню
Мнение эксперта

Для чого створювати мобільні мультидисциплінарні команди з психічного здоров’я?

страницы: 5

Ирина Пинчук
Ирина Пинчук
д-р мед. наук, директор Института психиатрии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев
16 июня 2021 г.

«Стаціонарні та амбулаторні заклади не допомагають пацієнтам, які їх не відвідують»
Професор сер Грехем Торнікрофт

Згідно з чинними рекомендаціями експертного комітету Всесвітньої психіатричної асоціації для української служби охорони психічного здоров’я: «Слід створити спеціалізовані мультидисциплінарні групи для формування основи служб охорони психічного здоров’я на базі громад. Ці групи мають бути в належний спосіб підготовлені та забезпечені ресурсами, насамперед процес деінституціоналізації розпочнеться на національному рівні».

Мультидисциплінарні команди з охорони психічного здоров’я, що працюють на рівні спільноти, створені як пілотний проєкт в Україні 2016 року, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). На підставі досвіду чотирьох команд у Дніпропетровській, Донецькій (продовжує функціонувати донині), Одеській та Сумській областях, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України та Національна служба охорони здоров’я України планують запровадити цю послугу як новий ­сервісний пакет Державної програми медичних гарантій на 2021 рік із 1 липня. Цей пакет передбачає командну роботу в складі психіатра, психолога, медичної сестри та надавача соціальних послуг, котрі разом із пацієнтом розроб­ляють і реа­лізують Індивідуальний план відновлення останнього для досягнення максимально можливого рівня його незалежного функціонування в громаді.

Принципи, що потребують іншої моделі надання допомоги сьогодні — це збільшення отримання послуг поблизу місця мешкання пацієнта; лікування з урахуванням його індивідуальних потреб та пріоритетів користувачів послуг; розвиток мобільних послуг та співвідношення між ними та статичними послугами. Серед нових дефініцій, якими все частіше послуговуються в нашій повсякденній практиці: психічне здоров’я; мультидисциплінарна команда; спільнота; мобільні та статичні послуги; збалансована допомога; супервізії.

Нині бракує переконливих аргументів або даних щодо ефективності допомоги, яка надається тільки в умовах стаціонару. Водночас недостатньо належних доказових даних на користь того, що забезпечити комплексну підтримку можуть самі лише послуги на рівні спільноти. До того ж наявні докази підтриму­­ють баланс між допомогою, яка надається на базі ­лікарень і тією, що надають у спільноті, наголошуючи на важливості саме моделі збалансованої підтримки пацієнта.

Зокрема, мультидисциплінарна команда з психічного здоров’я базує свою роботу на засадах відновлення та надає підтримку, яка охоплює індивідуальні потреби пацієнта, є гнучкою та виконує такі функції, як:

 • Комплексні фармакологічні та психосоціальні втручання, які надають особам, чиї потреби в охороні психічного здоров’я не можуть бути задоволені за допомогою «тради­ційної» амбулаторної служби.
 • Послуги, орієнтовані на відновлення психічного здоров’я, сфокусовані на сильних якостях пацієнта і спонукають його зберігати незалежність, власний вибір і конт­роль.
 • Фахова допомога пацієнту за місцем мешкання/спільноти.
 • Ефективне партнерство в роботі з доглядальниками і сім’ями.
 • Взаємодія з амбулаторною службою для виявлення тих пацієнтів, чиї потреби в охороні психічного здоров’я не можуть бути задоволені та підпадають під лікування, яке надає мультидисциплінарна команда.
 • Запобігання рецидивам та/або госпіталізаціям, яких можна уникнути, зменшення термінів госпіталізацій.
 • Взаємодія з відділеннями невідкладної стаціонарної допомоги для виявлення тих пацієнтів, які підпадають під категорію ранньої виписки і підтримки, що надає команда.
 • Допомога пацієнтам у підтримці психічного і фізичного здоров’я з доступом до відповідних послуг, коли це необ­хідно; встановлення зв’язків із сімейними лікарями для надання належного інтервенційного втручання.

В Україні наявні пілотні мультидисциплінарні команди з психіч­ного здоров’я напрацювали за підтримки ВООЗ практичний досвід щодо критеріїв включення пацієнта, скерування та прийому в сервіс, оцінювання та планування його одужання, управління ризиками, різних інтервенцій, а саме медика­ментозного лікування, допомоги щодо фізичного здоров’я, психо­соціальних інтервенцій, критеріїв виписки, злагодженої роботи персоналу команди, розподілу їх функціональних обов’язків і ключових ролей у ній, а також організації роботи членів такої команди, питань безпеки персоналу, взаємодії з іншими службами психічного здоров’я та сервісами у громаді та вивчення результа­тів. Наявні аргументи на користь того, що спільнотні моделі не є дорож­чими; що вони забезпечують кращі результати і потребують співпраці галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги. Упевнена, що надання медичних послуг за напрямом «Психіатрична допомога, яку надає мульти­дисциплінарна команда з охорони психічного здоров’я» зможе забезпечити поліпшення здоров’я і добробут осіб із тяжкими психічними розладами завдяки рівноправному доступу до безпечних та ефективних послуг, що відповідатимуть їхнім психіч­ним, фізичним та соціальним потребам.

Выпуски за 2021 Год

Содержание выпуска 10 (131), 2021

 1. Ю. А. Бабкіна

 2. А.Є. Дубенко

 3. Р. І. Ісаков

 4. Дмитро Ассонов

Содержание выпуска 9 (130), 2021

 1. Ю. А. Бабкіна

 2. А. Є. Дубенко

 3. С. О. Мацкевич, М. І. Пархомець

 4. О. О. Хаустова

 5. Ю. О. Сухоручкін

Содержание выпуска 8 (129), 2021

 1. Ірина Пінчук

 2. Ю. А. Бабкіна

 3. В. Й. Мамчур, О. В. Макаренко

 4. Л. О. Герасименко

 5. А. Асанова, О. Хаустова, О. Чабан, О. Прохорова, M. Кузьмицький, Є. Тимощук, О. Авраменко

Содержание выпуска 7 (128), 2021

 1. Ю. А. Бабкіна

 2. М. М. Орос

 3. І. А. Марценковський, І. І. Марценковська, Г. В. Макаренко, О. С. Ващенко

 4. М.  М. Орос, Т.  В. Опіярі, М.  М. Нодь, А-А. А. Міхальова

 5. Ю. О. Сухоручкін

Содержание выпуска 6 (127), 2021

 1. Ю. А. Бабкіна

 2. Тетяна Скрипник

Содержание выпуска 5 (126), 2021

 1. Т.О.Скрипник, Г.В.Макаренко, І.А.Марценковський

 2. Г.В. Макаренко, І.А. Марценковський,

 3. В.І. Харитонов, Д.А. Шпаченко, Т.І. Бочарова

 4. Ю.О. Сухоручкін

 5. Ю.О. Сухоручкін

 6. Ю.О. Сухоручкін

 7. Ю.О. Сухоручкін

 8. М. М. Орос, В. В. Грабар

 9. І.В. Хубетова, О.О. Колесник, О.І. Ісайкова, О.В. Величко, А.О. Саламаха, І.З. Федорович, І.В. Ревенюк, О.Ю. Малютенко

Содержание выпуска 4 (125), 2021

 1. Ю. А. Бабкіна

Содержание выпуска 3 (124), 2021

 1. Ю. А. Бабкіна

 2. С. Г. Бурчинський, Н. Ю. Бачинська

 3. Т. О. Скрипник, Г. В. Макаренко, І. А. Марценковський

Содержание выпуска 1, 2021

 1. А. Є. Дубенко, І. В. Реміняк, Ю. А. Бабкіна, Ю. К. Реміняк

 2. Ю. А. Бабкіна

 3. Л. Б. Мар’єнко

 4. С.Г. Бурчинський

 5. Ю.О. Сухоручкін

Содержание выпуска 2 (123), 2021

 1. Ю.А. Бабкина

 2. М. М. Орос, Т. В. Опіярі, Д. І. Біляк, Л. В. Луців

Содержание выпуска 1 (122), 2021

 1. Ю.А. Бабкина

 2. Г. В. Макаренко, І. А. Марценковський

 3. О. О. Хаустова, Д. О. Ассонов

Выпуски текущего года

Содержание выпуска 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,