скрыть меню

Деменція — одна з причин інвалідності осіб літнього віку

страницы: 5-7

nn19_8_57_f-294x300.jpg

 

Деменція є однією з основних причин інвалідності серед літніх людей. Це захворювання впливає не тільки на осіб, які страждають від нього, але і на їхні родини і тих, хто здійснює їх догляд. Відчувається недостатня поінформованість щодо деменції та неналежне розуміння цього стану, що призводить до стигматизації та виникнення перешкод для діагностування і надання медичної допомоги. Вплив деменції на осіб, які здійснюють догляд, сім’ю і суспільства загалом може бути фізичним, психологічним, соціальним та економічним.

Деменція — це синдром, зазвичай хронічний або прогресуючий, у разі якого відбувається зниження когнітивної функції (тобто спроможності мислити) більшою мірою, ніж це очікується при нормальному ­старінні. Крім того, відбувається деградація пам’яті, мислення, розуміння, мовлення і здатності орієнтуватися, рахувати, пізнава­ти і міркувати. Порушення когнітивної функції супроводжується погіршенням контролю над емоційним станом, а також деградацією соціальної по­ведінки або мотивації, а іноді пере­дує цим процесам. До розвитку деменції призводять різні хвороби і травми, які викликають ­ураження ­мозку, як-от хвороба Альцгеймера або інсульт. Особи з деменцією часто бува­ють позбавлені основних прав і свобод, ­доступних для ­інших. Так, у багатьох країнах у будинках для людей похилого віку та установах інтенсивної терапії широко використовують матеріальні ресурси і медикаментозні ­препарати для утримання пацієнтів, навіть за наявності нормативних положень щодо захисту прав людини на свободу і вибір.

У світі налічується близько 50 млн осіб із ­деменцією, причому майже 60 % з них живуть у країнах із низьким і середнім рівнями доходу. Щорічно фіксують до 10 млн нових випадків захворювання. За оцінками, частка загального населення ­віком 60 років і старших із деменцією на будь-який момент часу стано­вить від 5 до 8 %. Так, за прогнозами, загальна кількість пацієнтів, які страждають на деменцію, 2030 р. стано­витиме близько 82 млн і до 2050-го — 152 млн. Це ­зростання буде відбувати­ся значною мірою за рахунок осіб із ­деменцією, які мешкають у країнах із низьким і середнім рівнями ­доходу. Сьогодні немає будь-якої терапії для лікування деменції або ­зміни пере­бігу її розвитку. Хоча нині проводять численні ­дослід­жен­ня нових лікарських засобів, які перебувають на різних стадіях клінічних випробувань. Проте можна багато чого зробити для підтримки і поліпшення життя осіб, які потерпають від деменції, і тих, хто здійснює догляд за ними, а також їхніх родин. Основ­ними цілями медичної допомоги щодо деменції є: ­раннє діаг­ностування для забезпечення оптимального ­ведення; оптимізація фізичного здоров’я, когнітивних здібностей, ­активності та благополуччя; виявлення та лікування супутньої фізичної хвороби; встановлення і лікування поведінкових і психологічних симптомів; надання інформації та довгострокової підтримки тих, хто здійснює догляд.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнає деменцію як один із пріоритетних напрямів ­системи охорони здоров’я. У травні 2017 р. Всесвітня асамблея охорони ­здоров’я ­схвали­ла «Глобальний план дій сектору охорони здоров’я щодо деменції на 2017–2025 рр.». Це комплексна програма дій для тих, хто формує ­політику міжнародних, ре­гіо­нальних і національних партнерів і ВООЗ, а саме: 1) заходи щодо деменції як пріо­ритетного напряму системи охорони здоров’я; 2) підвищен­ня обізнаності щодо деменції та створення ініціатив ­стосовно формування сприятливих умов для осіб, які потерпають від цього захворювання; 3) зниження ­ризи­ку розвитку вказаної патології; 4) діаг­ностика, ліку­вання та догляд; 5) інформаційні системи щодо ­деменції; 6) підтримка тих, хто здійснює догляд за ­особами з ­деменцією; 7) ­науко­ві дослід­жен­ня та інновації.

Для осіб, які формують соціальну політику, і дослідників створено Міжнародну платформу для моніторингу — Глобальну обсерваторію з деменції, яка сприятиме моніторингу та обміну інформацією щодо деменції, медичного обслуговування, епідеміології та наукових досліджень. ВООЗ розробила перспективний план дій щодо деменції для сприяння державам-членам у розробленні та операціоналізації заходів стосовно вказаної патології. Настанови тісно пов’язані з Глобальною обсерваторією ВООЗ із проблеми деменції та містить відповідні методики, зокрема конт­рольний перелік, яким слід керу­ватися під час підготовки, розроблення та втілення заходів щодо деменції. Вони можуть бути корисними при ­визначенні зацікавлених сторін і встановленні пріоритетних аспектів.

«Настанови ВООЗ щодо зниження ризику розвитку когні­тивних розладів і деменції» містять основані на фактичних даних рекомендації стосовно заходів зі зниження ­змінюваних чинників ризику розвитку деменції, таких як брак фізичної активності та нездорове харчування, а також щодо конт­ролю медичних станів, пов’язаних із деменцією, зокрема ­гіпертензія та діабет. ВООЗ розробила веб-програму «iSupport», за допо­могою якої особи, які здійснюють догляд пацієнтів із деменцією, можуть отримувати інформацію та опановувати спеціальні навички. Веб-програма «iSupport» доступна як в онлайн версії, так і у вигляді друкованого видання, яке вже використовують у низці країн.

За матеріалами www.who.int

nn19_8_57_sh1.jpg

 

 

nn19_8_57_sh2.jpg

 

Наш журнал
в соцсетях:

Выпуски за 2019 Год

Содержание выпуска 10 (111), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. В.Я. Пішель, Т.Ю. Ільницька, М.Ю. Полив’яна

 3. М.М. Орос, О.В. Тодавчич

 4. Т. Матіяш, А. Бондарчук

Содержание выпуска 9 (110), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. С.Г. Бурчинский

 3. С.Г. Бурчинский

Содержание выпуска 8 (109), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. А. Г. Кириченко, А. Ф. Нечай, Н. О. Смульська, Т. І. Стеценко

Содержание выпуска 7 (108), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. А.Е. Дубенко, И.В. Реминяк, Ю.А. Бабкина, Ю.К. Реминяк

 3. Н.А. Науменко, В.И. Харитонов

 4. М.О. Матусова, І.А. Марценковський

Содержание выпуска 6 (107), 2019

 1. Т.О. Скрипник

 2. Ю.А. Бабкина

 3. Ю.А. Бабкіна

 4. А.Е. Дубенко, И.В. Реминяк, Ю.А. Бабкина

 5. Т.В. Руда

 6. А.А. Криштафор

Содержание выпуска 5 (106), 2019

 1. И.А.Марценковский, А.В.Каптильцева

 2. В.Ю.Паробій

 3. Ю.А. Крамар

 4. В.И. Харитонов, Ю.М. Винник

 5. В.И. Харитонов, Ю.М. Винник

 6. В.И.Харитонов, Ю.М. Винник, Г.И. Селюков

 7. Т.А. Зайцева, О.А. Борисенко, П.П. Зайцев,

 8. Н.А. Максименко

 9. И.И. Марценковская, М.В. Нестеренко, Ю.А. Войтенко, Д.И. Марценковский, К.В. Дубовик, О.С.Ващенко

 10. Д.В. Иванов

 11. М.М. Орос, Р.Ю. Яцинин

 12. Н.К. Свиридова, Т.В. Чередніченко

 13. С.Г. Бурчинский

Содержание выпуска 4 (105), 2019

 1. Т.О. Скрипник

 2. Ю.А. Бабкина

 3. Ю.А. Бабкина

 4. Л. Шаттенбург, Я. Кульчинський

 5. Є.І. Суковський

Содержание выпуска 3 (104), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. К.В. Дубовик, І.А. Марценковський

Содержание выпуска 1 (102), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. М.В. Шейко

 3. В.Ю. Мартинюк

 4. І.А. Марценковський, І.І. Марценковська

 5. А.Е. Дубенко, Ю.А. Бабкина

 6. Ю.А. Крамар

Выпуски текущего года

Содержание выпуска 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,