сховати меню

Меморандум про співпрацю у сфері ментального здоров’я: психологічна підтримка на первинному рівні

сторінки: 5-6

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні підписали меморандум про співпрацю у сфері психічного здоров’я. Документ має на меті сприяти розбудові спроможностей первинної медичної ланки з ведення поширених психічних розладів за програмою mhGAP. Підписання меморандуму допоможе зробити психологічну підтримку на первинному рівні надання медичної допомоги значно доступнішою, а також здійснювати ранню діагностику та надавати базову психологічну допомогу кожному, хто цього потребує.

Програма mhGAP — Mental Health Gap Action Programme — це глобальна програма ВООЗ, яка була запроваджена ще 2008 року для покра­щення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я через залучення непрофільних спеціалізованих кадрів (наприклад, сімейних лікарів). Упродовж ­проходження програми їх навчають надавати допомогу особам із поширеними психічними розладами (зокрема, депресією, тривогою, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), суїцидальною поведінкою тощо). Нині ­програму mhGAP впроваджено у понад 100 краї­нах ­світу, а її матеріали пере­кладено понад 20 ­мовами, зокрема й українською.

Керівництво mhGAP містить такі блоки:

 • Вступ.
 • Основні принципи допомоги та клінічної практики.
 • Депресія.
 • Психоз.
 • Епілепсія.
 • Дитячі та підліткові психічні та поведінкові розлади.
 • Деменція.
 • Розлади, пов’язані зі вживанням психоактивних ­речовин.
 • Самоушкодження / суїцид.
 • Інші важливі скарги на стан психічного здоров’я.

В Україні програма mhGAP ­впроваджується міжнародними та національними партнерами з 2019 року. ­Станом на липень 2022 року навчання пройшли 655 фахівців: ­сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, фельдшерів, медич­них сестер і братів. Після вторгнення російської ­федерації в Україну 24 лютого 2022 року потреби у послугах із психічного здоров’я різко зросли — нині, за даними МОЗ, понад 10 млн осіб в Україні потребують психологічної допомоги. Усвідомлюючи наслідки війни для психічного здоров’я насе­лення та необхідність негайної відповіді на зростаючі потреби, наприкінці мину­лого року уряд додав до Програми медич­них гарантій новий пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей із психічними розладами на ­первинному рівні надання медичної допомоги».

Як зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, ВООЗ — наш багаторічний надійний партнер як у стратегічних питаннях розвитку системи ­охорони здоров’я в Україні, так і в подоланні нових екстрених викликів, спричинених повномасштабною війною. Цей пакет ­допоможе збіль­шити капітаційну ставку для сімейних ­лікарів, які мають відповідну освіту, що підтверджує їхню можливість здійсню­вати ранню діагностику та надавати базову психологічну допомогу кожному, хто цього потребує. Сьогодні за підтримки ВООЗ і партнерів започатковано ефективні ­освітні ­курси для посилення професійних компетенцій фахівців первинної ланки. Такі програмні ­рішення допоможуть втілити в реальну практику зазна­чені вище плани. Як відомо, цільовою ­групою ­користувачів Керівництва mhGAP є медичні працівники, які не є фахів­цями у сфері психічного здоров’я та які працюють у закладах охорони ­здоров’я первинного та вторинного рівнів. Власне, такими ­медич­ними працівниками є лікарі первинної ­медичної допомоги, медсестри та інші працівники ­сфери охорони здоров’я. Хоча Керівництво mhGAP призначене перед­усім не для спеціалістів з охорони психіч­ного здоров’я, воно також може бути корисним і для фахів­ців у цій галузі.

Крім того, фахівці з охорони психічного здоров’я відіграють надзвичайно важливу та істотну роль у навчанні, підтримці та супервізії; при цьому ­Керівництво mhGAP версії 2.0 допомагає встановити, коли потрібен доступ до спеці­алістів для отримання подальшої консультації або ­скерування для оптимізації використання обмежених ресурсів. Фахівцям також може бути корисним навчання, ­зокрема, з питань, присвячених громадського здоров’я у межах такої програми та організації надання відповідних послуг. Упровадження Керівництва mhGAP потребує скоординованої діяльності експертів і менеджерів із питань громадського здоров’я та фахівців із досвідом у сфері громад­ського здоров’я. Навчання з використанням Керівництва mhGAP найкраще проводити як ­частину системного підходу та залучати до нього керівників ­галузі охорони здоров’я, менеджерів та осіб, відповідальних за розроблення політичних рішень, задля підтримки втручань із боку необхідної інфраструктури / ресурсів, наприклад ­забезпечення наявності основних лікарських засобів. Навчання з Керів­ництва mhGAP також має бути включено на постійній основі у наявні механізми, щоб забезпечити належну підтримку, супервізію та організацію підвищення кваліфіка­ції медичних працівників.

За даними МОЗ, серед загальної кількості звернень до сімейних ліка­рів частка питань щодо психічного здоров’я ­останніми місяцями відчутно ­збільшилася. Тому над­важливою є відповідна підготовка фахівців саме первинної ланки медичної допомоги. Власне, сімейний лікар ­матиме змогу ­оцінювати психічний стан дорослих і дітей, надавати ­медичну та психологічну допомогу пацієнтам із розладами, займатиметься проведенням фармако­логічних і психосоціальних втручань, зокрема коротко­стро­кової психологічної допомоги. Крім того, він зможе ­використовувати у своїй щоденній практиці елементи між­особистісної терапії, когнітивно-поведінкової терапії та консультування за методом розв’язання проблем.

У разі, якщо пацієнту ­потрібна спеціалізована психо­логічна допомога, сімейний лікар скерову­ватиме його до профільних фахівців у відділення психологічної реабілітації та до спеціалізованих психіатричних відділень. Власне, укласти контракт із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей із психічними розладами на ­первинному рівні медичної допомоги» зможуть медичні заклади, у яких сімейні лікарі мають відповідний рівень ­підготовки за сертифікованим ВООЗ курсом.

Старт онлайн-курсу «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням керівництва mhGAP» був анонсований під час форуму для працівників медичної сфери, що пройшов наприкінці минулого року. Цей онлайн-курс призначений для працівників первинної ланки медичної допомоги (сімей­них лікарів, терапевтів, педіатрів, медичних сестер / братів) із метою отримання ними знань про ведення поширених психічних розладів в осіб, які мають відповідні стани. Згаданий онлайн-курс, створення ­якого ­ініціювали МОЗ разом із ВООЗ у ­межах ініціативи першої леді Олени ­Зеленської зі створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, має на меті створити власну, українську ­модель системи охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка вбере найкращі світові й вітчизняні практики, а також сформувати в українців звичку піклуватися про своє ментальне здоров’я, зокрема і у такі складні часи.

Ще одним важливим завданням фахівців має ­стати психо­логічна підтримка лікарів та усього медичного персоналу лікарень, які працюють із такими ­пацієнтами. Адже медики, «пропускаючи» через себе людські історії, потребують не меншої підтримки. Той факт, що курс є надто актуальним, також підтверджує велика кількість охочих його пройти. Лише протягом першого ­тижня з моменту його старту 29 грудня 2022 р. на навчання зареєстру­валося понад 6 тис. учасників. Зокрема, цей курс базується на навчальних матеріалах mhGAP, а його проходження дасть змогу медикам первинної ланки надавати відповідні медичні послуги в межах нового пакета програми медичних гарантій «Супровід і лікування дорослих та дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

Першочергово до навчання запрошуються саме ­сімейні лікарі, щоб якомога швидше вони могли опанувати нові знання та допомагати нашим громадянам, які мають проблеми з психічним здоров’ям. Курс розробила ­група ­фахівців із психічного здоров’я та загальної ­практики — сімейної медицини з досвідом роботи з програмою mhGAP, за загальної координації Академії НСЗУ, експертної підтримки ВООЗ та керівництва МОЗ України. У розроб­ленні курсу також взяли участь фахівці Академії Сімейної Медицини України, україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров’я для України», ГО «Проліска» та Проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». ­Окрім проведення очних тренінгів, партнери завершують розроблення онлайн-курсу для самостійного ­навчання з лікування психічних розладів у закладах первинної ­медичної допомоги в Україні.

Як зазначив доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні, підписання Меморандуму про співпрацію у сфері ментального здоров’я знаменує собою істо­ричний ­момент, оскільки зобов’язує посилити надання послуг з охорони психічного здоров’я в Україні саме на первинній ­ланці. Тому потрібно швидко розширювати обсяги ­навчання та надання відповідних послуг. Підсумовуючи, він ­також подякував усім партнерам, які висловили свою готов­ність приєднатися до реалізації mhGAP в Україні, тому що лише разом можливо зробити більше.

Медичні працівники Програми медичних ­гарантій, які бажають отримати поглиблені знання за ­програмою mhGAP та відпрацювати навички ведення осіб із психіч­ними розладами, можуть пройти очний тренінг від ВООЗ та партнерів.

Для цього потрібно ­заповнити онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/kPsQ41rxjwY1jXuJ8.

Реєстрація на онлайн-курс для працівників первинної ланки медичної допомоги доступна за посиланням https://academy.nszu.gov.ua/enrol/index.php?id=183
на платформі Академії НСЗУ

Підготувала Лариса Мартинова

За матеріалами www.moz.gov.ua

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2023 Рік

Зміст випуску 9 (145), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. А.О. Бурдейний, С.О. Сташенко

 3. А. Г. Бондарчук, Т.Ю. Ільницька

Зміст випуску 8 (144), 2023

 1. Т. І. Стеценко

 2. Тарас Левін

Зміст випуску 6 (142), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. Є. М. Денисов

 3. О. О. Хаустова

 4. О. Аврамчук, О. Ніздрань, П. Блозва

Зміст випуску 1, 2023

 1. Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко

 2. М.В. Полівода

 3. Пол Булен

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,