сховати меню

Можливості корекції порушень функцій мозку дегенеративного та судинного характеру

сторінки: 7

Нині проблеми зниження когнітивних функцій, порушень пам’яті, зменшення здатності до концентрації ­уваги набувають усе більшої актуальності через глобальне старіння населення, привертаючи увагу неврологів, психіатрів, геронтологів, нейропсихологів тощо. Погіршення когнітивних функцій починається вже після 50 років, а після 65 років зниження пам’яті, зумовлене віком, спостерігається майже в 40 % осіб. Упродовж року ці порушення можуть прогресувати до ступеня деменції в 1 % із них, а через п’ять років — у 12–42 % (Яворская и соавт., 2008).

У процесі фізіологічного ­старіння погіршення пам’яті, уваги та інших когнітивних розладів пов’язані зі структурними, нейрофізіологічними та нейрохімічними змінами в голов­ному мозку. З віком зменшується нейро­нальна пластичність, що призводить до зменшення компенсаторних можливостей мозку за різних пато­логічних станів. Крім того, літній вік є чинником ризику розвитку судинних і дегенеративних захворювань, що супроводжуються когнітивними порушеннями.

Доведено, що з віком знижується кількість нейронів (на 0,1–0,2 % за рік після 50 років), їх дендритів, синапсів, рецепторів, втрачаються гліальні елементи, що призводить до ­зменшення об’єму головного мозку, зниження ­рівня мета­болізму і перфузії (Birks, 2007; ­Мищенко, 2013).

Тривалість життя і його якість безпосередньо залежать від ­збереження функцій мозку. Одним зі шляхів ­вирішення цієї проблеми є терапія ноо­тропними препаратами. До цієї групи належить прамірацетам (Прамістар), показаннями до застосування якого є зниження здатності до концентрації уваги та розлади пам’яті дегенеративного / судинного характеру, особливо в осіб літнього віку.

Прамірацетам належить до похідних пірролідону, як і пірацетам — перший із найуспішніше впроваджених у медичну практику ноотропів. ­Отримання нових похідних пірацетаму, що мають високу ноотропну активність, і нині є перспективним напрямом при створенні нейропротекторних препаратів (Kodonidi et al., 2021).

Прамірацетам, отриманий внаслідок заміщення ­аміду в складі пірацетаму дипропан-2-іламіно­етиловою групою, належить до підгрупи пірацетам-подібних сполук, які отримали назву когнітивних підсилювачів (cognitive enhancers). Він сприяє зменшенню когнітивного дефіциту, пов’язаного із черепно-мозковими травмами (ЧМТ). Зокрема, продемонстровано його нейро­протекторну дію, а також ефективність при ­лікуванні пацієнтів із когнітивними розладами церебро­васкулярної природи (Malykh and Sadaie, 2010).

Механізм дії прамірацетаму вивчений не до кінця. Доведено, що він стимулює натрій-залежне високо­афінне захоплення холіну в синаптосомах гіпо­кампа, що сприяє поліпшенню нейрональної активності в цій структурі ­мозку (Pugsley et al., 1983). Є також дані про те, що він чинить потужний антиагрегантний ефект, опосередкований різними механіз­мами модуляції агрегації тромбо­цитів. Дія прамірацетаму зага­лом реалізується через ­пригнічення метаболізму тромбо­ксану А2 і частково — через нормалізацію функції конститутивної ізоформи NO-синтази в тромбоцитах і ендотелії судин. Анти­агрегантні властивості препарату ­можуть відігравати ключову роль у захисті тканин мозку при цереброваскулярних порушеннях (Zhilyuk et al., 2014).

Ефективність прамірацетаму дове­дено в низці подвійних сліпих контро­льованих і відкритих клінічних досліджень. Він значуще (на 30–50 %) поліпшував параметри пам’яті, особ­ливо відстроченого пригадування, в осіб із когнітивними проблемами ­після травми голови та аноксії (McLean et al., 1991). Також ­продемонстровано поліпшення когнітивних функцій на ~ 50 % у групі терапії праміцетамом порівняно з тими, хто отримував плацебо (Mauri et al., 1994). Мета­аналіз, присвячений оцінюванню клінічних результатів застосування ноотропних препаратів, підтвердив хорошу біодоступність прамірацетаму за пер­орального застосування та його вищу ефективність порівняно з пірацетамом (Biogenesis Laboratories, 2010). Проведені в Україні дослідження підтвер­дили ефективність препарату. Зокрема, в одному з них було ­продемонстровано, що зорові та вербальні спогади поліпшувалися як у молодих, так і в літніх ­пацієнтів із ­хронічними цереброваскулярними та після­інсультними когнітивними симпто­мами (Dziak et al., 2003).

Дані другого дослідження засвідчили, що прамірацетам був ефективнішим, ніж пірацетам, у ­відновленні втрати пам’яті / орієнтації у пацієнтів із ЧМТ (Tkachev, 2007). ­Вивчали також вплив прамірацетаму на рівень нейро­психологічних розладів в осіб із недостатністю крово­постачання ­головного мозку, зумовленою атеросклерозом брахіо­цефальних ­артерій. Під час оцінювання нейропсихологічного статусу пацієнтів було виявлено порушення когнітивних функцій і розлади психоемоційного ­стану (астено- і тривожно-­депресивний синдроми). ­Через 60 днів терапії препаратом Прамістар (по 600 мг ­двічі на добу) спостерігали статистично значущу (р < 0,05) позитивну ­динаміку, ­зокрема зменшення виразності особистісної та реактивної тривожності й ознак депресії. ­Також фіксували поліпшення само­почуття та настрою, нормалізацію сну, зменшення ступеня та частоти голов­ного болю, загальної слабкості (Статинова і Омельченко, 2013).

Отже, терапія препаратом ­Прамістар сприяє поліпшенню концентрації уваги, корекції когнітивного статусу та розладів пам’яті дегенеративного / судин­ного характеру, особливо в осіб ­літнього віку, значущому зниженню ознак депресії та тривоги в пацієнтів з астено- і тривожно-депресивним синдромами. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо тривалості курсу — клінічно значущий ефект досягається протягом 4–8 тижнів лікування.

Підготувала Наталія Купко

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2023 Рік

Зміст випуску 9 (145), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. А.О. Бурдейний, С.О. Сташенко

 3. А. Г. Бондарчук, Т.Ю. Ільницька

Зміст випуску 8 (144), 2023

 1. Т. І. Стеценко

 2. Тарас Левін

Зміст випуску 6 (142), 2023

 1. Є. М. Денисов

 2. Є. М. Денисов

 3. О. О. Хаустова

 4. О. Аврамчук, О. Ніздрань, П. Блозва

Зміст випуску 1, 2023

 1. Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко

 2. М.В. Полівода

 3. Пол Булен

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,