сховати меню

Адаптація шкали для клінічної діагностики ПТСР та опитувальника «Перелік симптомів ПТСР» для української популяції

сторінки: 30-31

В.Г. Безшейко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Наразі більшість сучасних методик для діагнос­тики посттравматичних станів орієнтована не на класифікацію ICD (Міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду), розроблену ВООЗ, а на DSM (Діагностичний та статистичний інструментарій для психічних розладів). Так, нещодавно було опуб­ліковано п’ятий перегляд DSM, у якому діагностичні критерії для посттравматичного стре­сового розладу (ПТСР) суттєво змінені. В глобальному контексті замість чоти­­рьох кластерів симптомів у DSM-IV з’явився ще й п’я­­тий — із додаванням негативних думок, оцінних суд­жень, почуттів.

Ці зміни насамперед зумовлені поглядами спеціалістів у галузі когнітивно-поведінкової терапії — основного науково доведеного методу лікування постстресових порушень. А також зазнали змін й шкали для оцінювання ПТСР — CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5) та PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5). Через високу актуальність проб­­леми вчасного діагностування та оцінювання ПТСР сьогодні в Україні є нагальна потреба в перекладі та адаптації згаданих шкал, щоб мати змогу послуговуватися ними в нашій популяції.

Для перекладу зазначені шкали надав На­ціо­нальний центр із ПТСР США (National Center for PTSD). У межах дослідження ефективності короткострокової когнітивно-­поведінкової терапії при ПТСР оцінювали надійність і валідність CAPS-5 і PCL-5. Згідно з попередньо оброб­ле­ними даними, показники надійності (α-Кронбаха), а також валідності схожі з тими, які отримано в американській популяції. Наприкінці 2017 року було намічено підрахунок остаточних результатів. За допомогою цих шкал уже обстежено близько 50 пацієнтів із запланованою загальною вибіркою 100 осіб.

Оригінальні шкали:

1) Weathers F.W., Litz B.T., Keane T.M., Palmieri P.A., Marx B.P., Schnurr P.P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Scale available from the National Center for PTSD [1];

2) Weathers F.W., Blake D.D., Schnurr P.P., Kaloupek D.G., Marx B.P., Keane T.M. (2013).The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). Interview available from the National Center for PTSD [2].

Перелік симптомів ПТСР за шкалою PCL-5

вгору

Проблеми, з якими інколи стикаються люди, що ­зазнали сильного стресу, наведено далі в таблиці. Рекомендуйте пацієнту, згадуючи в думках найгіршу подію, уважно прочитати зазначені запитання та відмітити, наскільки вони його турбували протягом останнього місяця. Треба при цьому намагатись якомога коротше описувати такі події; якщо вони викликають сильне занепокоєння, або пацієнт може взагалі пропустити цей пункт.

nn18-3_3031_t.jpg

Таблиця. Перелік симптомів посттравматичного стресового розладу

Інтерпретація PCL-5

вгору

Опитувальник PCL-5 містить 20 запитань, кожне з яких оцінюють від 0 до 4 балів, залежно від вираженості симптому. Його зазвичай використовують для скринінгу ПТСР. Питання за цією шкалою відображають відповідні кластери симптомів ПТСР згідно з класифікацією DSM-5:

 • Критерій А — опис травматичної події.
 • Критерій В (симптоми інтрузії)— від 1-го до 5-го запитання.
 • Критерій C (симптоми уникнення) — 6-те та 7-ме запитання відповідно.
 • Критерій D (негативні думки та емоції) — від 8-го до 14-го запитання.
 • Критерій Е (симптоми надмірної реактивності) — від 15-го до 20-го запитання.

Мінімально можливий бал — 0, максимальний — 80. Для діагнозу ПТСР обов’язковою є наявність експозиції до травматичної події.

Щоб інтерпретувати результати, маємо два підходи:

1. Підрахунок балів за кластерами симптомів. Пацієнт відповідає на 2+ балів за одним запитанням із критеріїв В та С і на два — критеріїв D та E.

2. Підрахунок загальної кількості балів. Загалом пацієнт набирає 33 або більше балів.

Інтерпретація CAPS-5

вгору

Структуроване клінічне інтерв’ю CAPS-5, як правило, застосовують для встановлення діагнозу ПТСР. CAPS-5 визначає основні критерії вказаного розладу, ступінь функціональних порушень і клінічну оцінку його тяжко­­сті, а також зміну ступеня тяжкості під час лі­ку­вання. Пункти, якими послуговуються в цій шкалі, відповідають діагностичним критеріям ПТСР згідно з класифікацією DSM-5:

 • Критерій А — наявність травматичної події.
 • Критерій B — п’ять запитань стосовно симптомів інт­рузії.
 • Критерій С — два запитання щодо симптомів уникнення.
 • Критерій D — сім запитань стосовно негативних думок та емоцій.
 • Критерій Е — шість запитань щодо надмірної реакції/збудливості.
 • Критерій F — тривалість симптомів (не менше місяця).
 • Критерій G — порушення спричиняє клінічно значущий дистрес або погіршення в соціальній, професійній або іншій важливій сфері функціонування.

Для встановлення ПТСР у пацієнта має бути експозиція до травмуючої події. Він може набрати 2 або більше балів принаймні за одним із питань критеріїв В та С, а також 2 або більше — за двома запитаннями критеріїв D та E. Тривалість симптомів становитиме > 1 місяця. «Загальні рейтинги» є допоміжними для визначення ступеня функціональних порушень, тяжкості розладу, змін під час лікування, рівня деперсоналізації/дереалізації та валідності результатів.

Література

вгору

1. The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) [Електронний ресурс] / F.W. Weathers, B.T. Litz, T.M. Keane, P.A. Palmieri, P.P. Schnurr : National Center for PTSD, 2013. — Режим доступу : www.at ptsd.va.gov.

2. The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5)[Електронний ресурс] / F.W. Weathers, D.D. Blake, P.P. Schnurr, D.G. Kaloupek, B.P. Marx, T.M. Keane : National Center for PTSD, 2013. — Режим доступу : www.at ptsd.va.gov.

Психосоматична медицина та загальна практика. — 2016. — Т. 1, № 1: e010108.

Оригінальний текст документа читайте на сайті https://e-medjournal.com

 

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2018 Рік

Зміст випуску 1, 2018

 1. Ю.А. Бабкина

 2. А.Є. Дубенко, С.О. Сазонов, Ю.А. Бабкіна, В.І. Смоланка, М.М. Орос, В.В. Грабар

 3. И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич

 4. Т.Н. Слободин

 5. О.М. Мишаківська

 6. О.В. Прохорова

 7. І.В. Калугін, О.О. Хаустова, О.С. Осуховська

Зміст випуску 6 (98), 2018

 1. Ю.А. Бабкина

 2. М.Е. Черненко, В.И. Вовк

 3. С.Г. Бурчинский

 4. С.А. Мацкевич, М.И. Бельская

 5. О.А. Козерацька

 6. О.А. Борисенко, Т.А. Зайцева, А.В. Шапошникова, С.Г. Кудинова

Зміст випуску 4-5 (97), 2018

 1. Ю.А. Бабкина

 2. Тріщинська М.А.

 3. Павленко Т.-М.

 4. Бурчинский С.Г.

 5. Левада О.А., Троян О.С.

 6. В’юн В.В.

Зміст випуску 3 (96), 2018

 1. Ю.А. Бабкина

 2. В.О. Бедлінський

 3. В.Г. Безшейко

 4. T. Сошенко, A. Габінська

Зміст випуску 2 (95), 2018

 1. Ю.А. Бабкина

 2. Н.А. Марута

 3. А.Г. Бондарчук, Р.В. Бальоха

 4. С.А. Мацкевич, М.И. Бельская

 5. В.О. Климчук, В.В. Горбунова

 6. Ю.А. Крамар

 7. Т.А. Зайцева, О.А. Борисенко, П.П. Зайцев

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,