сховати меню
Розділи: Практика

Адаптація шкали для клінічної діагностики ПТСР та опитувальника «Перелік симптомів ПТСР» для української популяції

сторінки: 30-31

В.Г. Безшейко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Наразі більшість сучасних методик для діагнос­тики посттравматичних станів орієнтована не на класифікацію ICD (Міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду), розроблену ВООЗ, а на DSM (Діагностичний та статистичний інструментарій для психічних розладів). Так, нещодавно було опуб­ліковано п’ятий перегляд DSM, у якому діагностичні критерії для посттравматичного стре­сового розладу (ПТСР) суттєво змінені. В глобальному контексті замість чоти­­рьох кластерів симптомів у DSM-IV з’явився ще й п’я­­тий — із додаванням негативних думок, оцінних суд­жень, почуттів.

Ці зміни насамперед зумовлені поглядами спеціалістів у галузі когнітивно-поведінкової терапії — основного науково доведеного методу лікування постстресових порушень. А також зазнали змін й шкали для оцінювання ПТСР — CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5) та PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5). Через високу актуальність проб­­леми вчасного діагностування та оцінювання ПТСР сьогодні в Україні є нагальна потреба в перекладі та адаптації згаданих шкал, щоб мати змогу послуговуватися ними в нашій популяції.

Для перекладу зазначені шкали надав На­ціо­нальний центр із ПТСР США (National Center for PTSD). У межах дослідження ефективності короткострокової когнітивно-­поведінкової терапії при ПТСР оцінювали надійність і валідність CAPS-5 і PCL-5. Згідно з попередньо оброб­ле­ними даними, показники надійності (α-Кронбаха), а також валідності схожі з тими, які отримано в американській популяції. Наприкінці 2017 року було намічено підрахунок остаточних результатів. За допомогою цих шкал уже обстежено близько 50 пацієнтів із запланованою загальною вибіркою 100 осіб.

Оригінальні шкали:

1) Weathers F.W., Litz B.T., Keane T.M., Palmieri P.A., Marx B.P., Schnurr P.P. (2013). The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Scale available from the National Center for PTSD [1];

2) Weathers F.W., Blake D.D., Schnurr P.P., Kaloupek D.G., Marx B.P., Keane T.M. (2013).The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). Interview available from the National Center for PTSD [2].

Перелік симптомів ПТСР за шкалою PCL-5

вгору

Проблеми, з якими інколи стикаються люди, що ­зазнали сильного стресу, наведено далі в таблиці. Рекомендуйте пацієнту, згадуючи в думках найгіршу подію, уважно прочитати зазначені запитання та відмітити, наскільки вони його турбували протягом останнього місяця. Треба при цьому намагатись якомога коротше описувати такі події; якщо вони викликають сильне занепокоєння, або пацієнт може взагалі пропустити цей пункт.

nn18-3_3031_t.jpg

Таблиця. Перелік симптомів посттравматичного стресового розладу

Інтерпретація PCL-5

вгору

Опитувальник PCL-5 містить 20 запитань, кожне з яких оцінюють від 0 до 4 балів, залежно від вираженості симптому. Його зазвичай використовують для скринінгу ПТСР. Питання за цією шкалою відображають відповідні кластери симптомів ПТСР згідно з класифікацією DSM-5:

 • Критерій А — опис травматичної події.
 • Критерій В (симптоми інтрузії)— від 1-го до 5-го запитання.
 • Критерій C (симптоми уникнення) — 6-те та 7-ме запитання відповідно.
 • Критерій D (негативні думки та емоції) — від 8-го до 14-го запитання.
 • Критерій Е (симптоми надмірної реактивності) — від 15-го до 20-го запитання.

Мінімально можливий бал — 0, максимальний — 80. Для діагнозу ПТСР обов’язковою є наявність експозиції до травматичної події.

Щоб інтерпретувати результати, маємо два підходи:

1. Підрахунок балів за кластерами симптомів. Пацієнт відповідає на 2+ балів за одним запитанням із критеріїв В та С і на два — критеріїв D та E.

2. Підрахунок загальної кількості балів. Загалом пацієнт набирає 33 або більше балів.

Інтерпретація CAPS-5

вгору

Структуроване клінічне інтерв’ю CAPS-5, як правило, застосовують для встановлення діагнозу ПТСР. CAPS-5 визначає основні критерії вказаного розладу, ступінь функціональних порушень і клінічну оцінку його тяжко­­сті, а також зміну ступеня тяжкості під час лі­ку­вання. Пункти, якими послуговуються в цій шкалі, відповідають діагностичним критеріям ПТСР згідно з класифікацією DSM-5:

 • Критерій А — наявність травматичної події.
 • Критерій B — п’ять запитань стосовно симптомів інт­рузії.
 • Критерій С — два запитання щодо симптомів уникнення.
 • Критерій D — сім запитань стосовно негативних думок та емоцій.
 • Критерій Е — шість запитань щодо надмірної реакції/збудливості.
 • Критерій F — тривалість симптомів (не менше місяця).
 • Критерій G — порушення спричиняє клінічно значущий дистрес або погіршення в соціальній, професійній або іншій важливій сфері функціонування.

Для встановлення ПТСР у пацієнта має бути експозиція до травмуючої події. Він може набрати 2 або більше балів принаймні за одним із питань критеріїв В та С, а також 2 або більше — за двома запитаннями критеріїв D та E. Тривалість симптомів становитиме > 1 місяця. «Загальні рейтинги» є допоміжними для визначення ступеня функціональних порушень, тяжкості розладу, змін під час лікування, рівня деперсоналізації/дереалізації та валідності результатів.

Література

вгору

1. The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) [Електронний ресурс] / F.W. Weathers, B.T. Litz, T.M. Keane, P.A. Palmieri, P.P. Schnurr : National Center for PTSD, 2013. — Режим доступу : www.at ptsd.va.gov.

2. The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5)[Електронний ресурс] / F.W. Weathers, D.D. Blake, P.P. Schnurr, D.G. Kaloupek, B.P. Marx, T.M. Keane : National Center for PTSD, 2013. — Режим доступу : www.at ptsd.va.gov.

Психосоматична медицина та загальна практика. — 2016. — Т. 1, № 1: e010108.

Оригінальний текст документа читайте на сайті https://e-medjournal.com

 

Наш журнал
у соцмережах:

Партнери