скрыть меню

Керівництво щодо призначення антипсихотичних засобів


страницы: 54-58

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на шизофренію у світі нині страждає близько 21 млн осіб. Психічні розлади спричинюють труднощі з роботою та навчанням, спілкуванням у суспільстві, проте за умови належного медикаментозного лікування в поєднанні із психосоціальною підтримкою, хворі можуть вести повноцінне життя та інтегруватися в суспільство.До вашої уваги представлено огляд керівництва щодо призначення антипсихотичних засобів, розроблене для фахівців первинної та вторинної ланки медичної допомоги Національною службою охорони здоров’я Великої Британії (NHS, 2018).

При призначенні антипсихотичних препаратів для лікування психічних розладів насамперед слід звернути увагу на такі моменти:

1. Не розпочинайте лікування з політерапії анти­психотичними препаратами на регулярній основі, за ­винятком коротких періодів (наприклад, при зміні медикаментозного засобу чи в комбінації з клозапіном).

2. Пам’ятайте, що застосування анти­холінергічних препаратів може бути асоційоване з розвитком пізньої дискі­не­зії та погіршенням пам’яті, тому слід ­мінімізувати їх застосування та здійснювати регулярний моніторинг ­стану пацієнта.

3. Контроль лише поведінкових порушень не має сприйматися як адекватна відповідь на лікування; мета інтервенцій — це полегшення позитивних симптомів, зменшення негативної симптоматики, поліпшення функціонування, а також мінімізація побічних ефектів, прийнятність для пацієнта («одужання») та його прихильність до медикаментозних заходів.

4. Для короткострокової седації розгляньте застосуван­ня бензодіазепінів із/без антипсихотичних ­препаратів, відповідно до проявів психотичних симптомів, із регуляр­ним моніторингом стану пацієнта.

5. Під час зміни схеми приймання препаратів (за потреби) забез­печте адекватну контрацепцію діючої ре­човини.

6. Враховуйте ризик венозної тромбоемболії при засто­суванні антипсихотичних засобів, зокрема інсульту в пацієнтів із деменцією.

7. Рівень клозапіну та оланзапіну в плазмі крові може знижуватися до 50 % при курінні, тому слід спонукати пацієнта до припинення звички палити.

8. Протипоказано призначати циталопрам та есциталопрам з іншими препаратами, які подовжують інтервал QT (наприклад, антипсихотичні препарати).

9. Після лікування двома антипсихотичними препа­ратами розгляньте можливість призначення клозапіну та підтвердіть це документально. Важливо враховувати попередній досвід застосування клозапіну та результати терапії зазначеним засобом.

10. Одночасне застосування препаратів тривалої дії у формі ін’єк­цій­ із клозапіном протипоказано; у разі продовження прийому клозапіну лікар бере на себе ­повну відповідальність (у письмовому вигляді).

При виникненні проблем із прихильністю ­до ­терапії розгляньте можливість:

 • застосування депо-препаратів для забезпечення лікування, нагляду за пероральним прийомом медика­ментозних засобів;
 • сприяння зростанню прихильності пацієнта;
 • проведення психоосвіти або конкордантної те­рапії;
 • здійснення практичних дій (зокрема, телефонні ­нагадування, виписування повторних рецептів, доставка ліків) та контролю якості надання медичних ­послуг.

Застосування антипсихотичних препаратів при психічних розладах

Рекомендації щодо призначення антипсихотичних ­засобів першої та другої ліній наведено у таблиці 1, у таб­лиці 3 представлено настанови щодо призначення антипсихотичних препаратів тривалої дії у формі ­ін’єкцій.

Таблиці 2 і 4 містять вказівки щодо моніторингу фізичного стану пацієнтів із психічними розладами при відповідних призначеннях.

Алгоритм фармакотерапії пацієнтів із шизофрено­подібними психозами наведено на рисунку 1, а на рисунку 2 представлено алгоритм призначення антипсихо­тичних ­препаратів тривалої дії у формі ін’єкцій.

nn19-2_5459_d1.jpg

Таблиця 1. Рекомендації щодо призначення антипсихотичних засобів

nn19-2_5459_r1.jpg

Рисунок 1. Алгоритм фармакотерапії пацієнтів із психозами

nn19-2_5459_d2.jpg

Таблиця 2. Моніторинг фізичного стану пацієнтів під час лікування антипсихотичними засобами

nn19-2_5459_d3-1.jpg

Таблиця 3. Рекомендації щодо призначення антипсихотичних препаратів тривалої дії у формі ін’єкцій

nn19-2_5459_r2.jpg

Рисунок 2. Алгоритм призначення антипсихотичних препаратів тривалої дії у формі ін’єкцій

nn19-2_5459_d4.jpg

Таблиця 4. Моніторинг фізичного стану пацієнтів під час лікування антипсихотичними препаратами тривалої дії у формі ін’єкцій

Підготувала Юлія Крамар

Оригінальний текст документа читайте на сайті www.southernhealth.nhs.uk

Наш журнал
в соцсетях:

Выпуски за 2019 Год

Содержание выпуска 10 (111), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. В.Я. Пішель, Т.Ю. Ільницька, М.Ю. Полив’яна

 3. М.М. Орос, О.В. Тодавчич

 4. Т. Матіяш, А. Бондарчук

Содержание выпуска 9 (110), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. С.Г. Бурчинский

 3. С.Г. Бурчинский

Содержание выпуска 8 (109), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. А. Г. Кириченко, А. Ф. Нечай, Н. О. Смульська, Т. І. Стеценко

Содержание выпуска 7 (108), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. А.Е. Дубенко, И.В. Реминяк, Ю.А. Бабкина, Ю.К. Реминяк

 3. Н.А. Науменко, В.И. Харитонов

 4. М.О. Матусова, І.А. Марценковський

Содержание выпуска 6 (107), 2019

 1. Т.О. Скрипник

 2. Ю.А. Бабкина

 3. Ю.А. Бабкіна

 4. А.Е. Дубенко, И.В. Реминяк, Ю.А. Бабкина

 5. Т.В. Руда

 6. А.А. Криштафор

Содержание выпуска 5 (106), 2019

 1. И.А.Марценковский, А.В.Каптильцева

 2. В.Ю.Паробій

 3. Ю.А. Крамар

 4. В.И. Харитонов, Ю.М. Винник

 5. В.И. Харитонов, Ю.М. Винник

 6. В.И.Харитонов, Ю.М. Винник, Г.И. Селюков

 7. Т.А. Зайцева, О.А. Борисенко, П.П. Зайцев,

 8. Н.А. Максименко

 9. И.И. Марценковская, М.В. Нестеренко, Ю.А. Войтенко, Д.И. Марценковский, К.В. Дубовик, О.С.Ващенко

 10. Д.В. Иванов

 11. М.М. Орос, Р.Ю. Яцинин

 12. Н.К. Свиридова, Т.В. Чередніченко

 13. С.Г. Бурчинский

Содержание выпуска 4 (105), 2019

 1. Т.О. Скрипник

 2. Ю.А. Бабкина

 3. Ю.А. Бабкина

 4. Л. Шаттенбург, Я. Кульчинський

 5. Є.І. Суковський

Содержание выпуска 3 (104), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. К.В. Дубовик, І.А. Марценковський

Содержание выпуска 1 (102), 2019

 1. Ю.А. Бабкина

 2. М.В. Шейко

 3. В.Ю. Мартинюк

 4. І.А. Марценковський, І.І. Марценковська

 5. А.Е. Дубенко, Ю.А. Бабкина

 6. Ю.А. Крамар

Выпуски текущего года

Содержание выпуска 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,