сховати меню
ІнфоБюлетень

Реалізація австрійсько-українського проєкту ACURE у межах упровадження сучасних нейрореабілітаційних програм

27 травня 2022 р.

Європейська організація з вивчення ін­сульту (ESO), заснована в грудні 2007 року, — це загальноєвропейське товариство, яке об’єднує лікарів і дослідників проблеми ­інсульту, національні та регіональні товариства з інсульту та непрофесійні організації. Метою ESO є змен­шення тягаря інсульту в усіх країнах ­Європи (як на регіональному, так і загальному рівнях) ­завдяки вдосконаленню підходів до лікування паці­єнтів із цим тяжким станом.

На думку фахівців, зазначеної мети можна досягти лише за допомогою вдосконалення професійного та ­громадського навчання, а також інституціональних змін в організації всієї економічної системи європейських держав. 2020 року ESO акредитовано як регіональну ­недержавну структуру, ключовими напрямами діяль­ності якої є:

 • створення настанов і практичних рекомен­дацій;
 • проведення відповідних конференцій, семінарів, тре­нінгів;
 • розроблення разом із Європейським альянсом організацій із підтримки осіб, які пере­несли інсульт (SAFE), Плану дій із боротьби з інсультом у Європі (SAP-E) — ­­масштаб­ного проєкту, що встановлює цілі для поліпшення лікування інсульту до 2030 року.

Програма ESO EAST

вгору

ESO EAST — це перша комплексна програма ­вдосконалення ­терапії інсульту за підтримки ESO, яку реалізують у краї­нах Східної Європи, зокрема в Україні, за участю фахівців із лікування інсульту, професійних організацій та ­органів влади.

Програму ESO EAST, впровадження якої за­плановане щонайменше на період 2015–2022 рр., ­вибудовано на трьох «стовпах»:

1. Створення високопрофесійної інфра­структури з надійним управлінням та комунікаційними інструментами, залученням усіх заці­кавлених сторін.

2. Поліпшення якості лікування при інсульті ­завдяки:

 • використанню нещодавно розробленого ­Ре­єстру оцінювання якості підходів до лікування пацієнтів з інсультом (RES-Q) та ­чинного Реєстру безпечного здійснення ­терапії інсульту (SITS);
 • впровадженню навчання спеціалістів із лікування пацієнтів з інсультом.

3. Налагодження зв’язків між національними та міжнародними професійними організаціями, міністер­ствами охорони здоров’я тощо; надання актуальної інформації про верифіковані результати досліджень та прийняті рішення щодо вдосконалення підходів до лікування пацієнтів з інсультом.

Для країн Східної Європи, залучених до ­програми ESO EAST, головними завданнями є:

 • поліпшення результатів лікування пацієнтів з інсультом на принципах доказо­вої медицини;
 • зменшення розбіжностей щодо підходів до тера­пії порівняно з країнами Західної Європи;
 • оцінювання якості систем охорони здоров’я щодо лікування пацієнтів з інсультом;
 • зміна поточної клінічної практики та підвищення якості надання медичних послуг;
 • поліпшення доступності професійної підготовки для фахівців сфери охорони здоров’я;
 • підвищення поінформованості про отримані ­результати досліджень;
 • розроблення методології вдосконалення лікування пацієнтів з інсультом, яка може бути адаптована за межами країн, залучених до ESO EAST.

До складу керівного комітету ESO EAST, головою ­якого є професор Robert Mikulík, керівник ­інсультного центру університетської клініки св. Анни, Брно (Чеська Респуб­ліка), увійшли: професорка Valeria Caso, Університет Перуджі (Італія); професор Natan Bornstein, керівник відділення неврології, медичний центр «Іхілов» (Ізраїль); докторка Francesca R. Pezzella, відділення інсульту ­лікарні Сан-Камілло-Форланіні, Рим (Італія); Veronika Svobodova, керівниця інсультної програми університетської клініки св. Анни, Брно (Чеська ­Республіка); доктор Milan Vosko, невролог університетської лікарні, Лінц (Австрія).

Відвідини австрійськими колегами відділення нейрореабілітації Київської обласної клінічної лікарні 29.03–30.03.2019

Керівний комітет програми ESO EAST наглядає за реалізацією стратегії, координує діяльність між країнами, організовує зустрічі ESO EAST та співпрацює із зацікавленими сторонами, зокрема спонсорами. Він заохочує ­просвітницьку діяльність, а також просування проєкту ESO EAST та впровадження в рутинну клінічну ­практику його результатів.

Після підписання Меморандуму про співпрацю 29.03.2019

Офіційними спонсорами програми ESOEAST є австрій­ські компанії «ЕВЕР Фарма» та «Берін­гер Інгель­хайм». Angels Initiative також ­активно співпрацює із цією програмою в рамках ESO.

Чергове щорічне засідання комітету ESO EAST

вгору

У місті Ліон (Франція) 3 травня 2022 року відбувся 8-й щорічний семінар, організований комітетом ESO EAST, у якому взяли участь делегати країн Східної ­Європи, залучені до проєкту. Зі вступною промовою ­виступив професор Peter Kelly, президент ESO. ­Учасники цього заходу представили доповіді, ­присвячені актуальним питанням реалізації програми ESO EAST у країнах Східної Європи. Пані V. Svobodova повідомила про успішні нові проєкти, платформою для розвитку яких стала програма ESO EAST. Докторка P. Allahyarova, співробітниця ­кафедри неврології медичного університету (Баку, Азербайджан), ознайомила присутніх із Національним проєктом із лікування ­інсульту у своїй країні. Темою доповіді Francesca R. Pezzella став аналіз досвіду поліпшення лікування пацієнтів з інсультом в Україні. Професор R. Mikulík у співавторстві з V. Svobodova поінформували делегатів про результати дослідження, присвяченого аналізу очікувань реалі­зації програми ESO EAST.

ACURE — програма післяінсультної реабілітації в Україні

вгору

ACURE(Austrian Cooperation Ukraine RЕhabilitation) — це спільна програма австрійських товариств нейро­реабілітації та низки відповідних профільних ­організацій України, яка розроблена з метою поглиблення співпраці двох країн у сфері реабілітації пацієнтів після інсульту та черепно-мозкової травми.

Виступ Наталії ­Чемер, ­секретарки ESO EAST в Україні, завідувачки неврологічного ­відділення клі­ніки «Добробут» (Київ), був присвя­чений аналізу підходів до реабілі­тації пацієнтів, що перенесли ­інсульт, у межах реалізації комплексної програми ESO EAST. Доповідачка ознайомила учасників заходу з результатами реалізації про­грами ACURE для підтримки зусиль щодо реабілітації післяінсультних пацієнтів в ­Україні. ACURE є програмою співпраці між ­австрійськими реабілітаційними центрами (Universitäts­klinikum Tulln і REHA Zentrum Münster) та Всеукраїнським товариством нейро­реабілітації, Українським товариством неврологів, психі­атрів і наркологів, Українським товариством фізичної та реабілітаційної медицини й Національним університетом охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика. Її мета — створення інтенсивних навчальних тренінгів з основних принципів організації та проведення після­інсультної реабілітації для ­мультипрофесійних реабілітаційних команд, які здійснюють ­надання медичної та реабілітаційної допомоги на місцевому ­рівні.

Етапи програми ACURE

Перший етап ­програми був здійснений у березні 2019 року, коли австрійські ­колеги та вітчизняні фахівці з реабілітації відвідали реабілі­таційні відділення з різними рівнями професійного ­розвитку, щоб зрозуміти поточну ситуацію та ознайомитися з незадоволеними потребами місцевої реабілітаційної практики. У межах спільної навчальної програми для встановлення та стандартизації нейрореабілітаційної практики в ­Україні було розроблено Меморандум про співпрацю, який підписали Всеукраїнське товариство нейро­реабілітації, Україн­ське товариство ­фізичної та реабілітаційної медицини, Українське товариство невро­логів, психіатрів та наркологів, Австрійські товариства нейро­реабілітації та австрійська компанія «EВЕР Фарма».

Визнаючи важливість нейрореабілітації для ­поліпшення здоров’я населення України та прагнучи сприянню спів­праці для вдосконалення її методів, післядипломної ­освіти лікарів-неврологів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини та фахівців із реабілітації з вищою ­немедичною освітою (фізичних терапевтів та ерготера­певтів), а також сфокусувавшись на всіх аспектах медичної та реабілітаційної допомоги, сторони зобов’язалися спів­працювати в межах проєкту ACURE у ­пріоритетних сферах:

 • реформування в Україні системи нейрореабілітації для пацієнтів, що перенесли інсульт;
 • просвітницька діяльність та постійний професійний розвиток лікарів і фахівців з реабілітації;
 • навчання надання реабілітаційних послуг пацієнтам після інсульту в гострому та підгострому періодах;
 • клінічна практика у сфері післяінсультної нейро­реабілітації.

Згідно з Меморандумом формами співпраці є ­навчання команди фахівців із реабілітації з України в провідних нейро­реабілітаційних шпиталях Австрії; залучення представників Товариства нейрореабілітації Австрії до тренін­гів із нейро­реабілітації на теренах України. У вересні–жовтні 2019 року провели другу фазу (три тижні виїзної практики для українських лікарів в ­австрійських реабілітаційних лікарнях, зокрема тиждень — із гострої післяінсультної реабілі­тації, два — реабілітації у після­гострому періоді). Після проходження стажування ­національні ­тренери завідувач відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ ІНПН НАМН України, д-р мед. наук, професор ­кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В.Н. Каразіна Владислав Міщенко; лікар-реабілітолог, фізичний терапевт, асистент кафедри нейрореабілітації, пульмонології та фтізіатрії Факультету ­післядипломної освіти УжНУ ­Катерина ­Зінов’єва та ­лікар-невролог, завідувачка Центру медичної реабілітації КНП «Перше територіальне медичне об’єднання м. Львова» Лідія Майкут розпочали впровадження навчальних програм в Україні. ­

Учасники перших тренінгів у межах програми ACURE, що відбулися в січні–лютому 2020 року в Києві, Дніпрі та Одесі

Третій етап розпочався з триден­ного ­практичного на­вчання у відділенні нейро­реабілітації Київської обласної клінічної лікарні. У тренінгу взяли участь 27 лікарів загальної практики й терапевтів. Подальшу просвітницьку діяльність було організовано за регіональним принципом (Схід, Захід і Центр–Південь) із вісьмома регіо­нами в кожному та провідними ­лікарнями в кожному ­регіоні як основними ­місцями проведення тренінгів.

Результати проведення навчальних заходів

Як повідомила доповідачка, до програми було залучено українські реабілітаційні заклади: клініка нейро­реабілітації Інституту неврології, психіатрії та нарко­логії Національної академії медичних наук України (Харків); відділення реабілітації Львівської лікарні ­швидкої медичної ­допомоги; Київська обласна клінічна лікарня.

Із лютого 2020 року до листопада 2021 року близько 500 лікарів і фахівців із реа­білітації пройшли навчання на 32 тре­нінгах, що відбулися в закладах охорони здоров’я обласних центрів ­України, та отримали відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації у сфері практичної ­нейрореабілітації пацієнтів з інсультом. Реабілітаційні ­команди відділень, які надають практичну реабілітаційну допомогу ­пацієнтам після інсульту, під час цих заходів діли­лися досвідом мульти­професійного формату щодо ­реабілітаційної допомоги та організації комплексної ­роботи у міждисцип­лінарній команді.

Практичні заняття під час тренінгу в Харківському реабілітаційному центрі FIZIO в лютому 2022 року

Учасниками заходів були неврологи, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, фізичні терапевти, які забезпечують комплексну ­систему нейрореабілітації пацієнтів ­після інсульту та черепно-мозко­вих травм. Із листопада 2020 року до ­лютого 2022 року відбулося дев’ять онлайн-­платформ для 1 562 зареєст­рованих медичних працівників, які зібрали понад 9 тис. пере­глядів на YouTube. Під час цих заходів фахівці обгово­рювали важливі практичні питання.

У ­межах одного з них аналізували такі ситуації:

 • переважання у пацієнта ураження правої півкулі, внаслідок чого виникає ліва геміплегія;
 • просторове та сенсорне нехтування геміплегічною стороною — мозок не переробляє сенсорну інформацію з одного боку;
 • постуральні асиметрії, що зумовлюють характерний зсув маси тіла у бік геміплегічної сторони, без ­спроби компенсувати дисбаланс;
 • скарги пацієнтів на падіння в бік непаретичної ­сторони;
 • пацієнти рухаються, забуваючи переміс­тити геміплегічну сторону, що призводить до втрати ­рівноваги;
 • часто пацієнти натикаються на об’єкти (не ­сприйма­ють, не бачать), що спричиняє падіння.

Окрему увагу присвятили оцінюванню чинників, які визначають можливість відновлення функції: відновленню функціональної активності морфологічно збережених, але тимчасово дезорганізованих нейронів, розміщених перифокально щодо вогнища ураження, а також процесам нейро­пластичності. Заходи сприяли впровадженню сучасних стандартизованих нейрореабілітаційних підходів у вітчизняну рутинну практику лікарів, вдосконаленню процесу реабілітації пацієнтів після інсульту та черепно-мозкової травми відповідно до європейських стандартів. На Європейському Конгресі з нейрореабілітації (Будапешт, Угорщина) у ­жовтні 2020 року в онлайн-форматі колектив авторів на чолі з Голо­вою Правління ГО «Всеукраїнське товариство нейрореабілітації», заступником ­Голови Правління з міжнародної спів­праці ГО «Українське това­риство фізичної та реабілітаційної медицини» Володи­миром Голиком презентували дані щодо впровадження ­заходів із нейрореабілітації в межах ­програми ACURE. Українська ­реабілітаційна ­спільнота добре сприймає такі тренінги, що сприяє впровадженню ­нових знань для вдосконалення реабілітації пацієнтів ­після ­інсульту в ­рутинну медичну практику.

Актуальність та перспективи подальшої реалізації програми ACURE

Пані Н. М. Чемер зауважила, що 2021 року в рамках програми медичних гарантій лікування пацієнтів з інсультом Національна служба здоров’я України ­встановила кон­такти з 237 медзакладами, яким виплачено 1,1 млрд грн на лікування. Того року було проліковано близько 80 тис. пацієнтів з інсультом; у 1,7 % випадків виконано тромболізис. На лікування пацієнта з інсультом без проведення тромбо­лізису/тромбоекстракції ­виділялося 15 тис. грн, у разі застосування тромболізису — 54 тис. грн, а за ендоваскулярного втручання — понад 94 тис. грн.

Завершуючи свою доповідь, спікерка також ­наголосила, що з ­початку повномасштабного воєнного втручання Російської Федерації в Україні пошкоджено 369 лікарень, а 39 медичних установ повністю зруйновано, і ці цифри зростають. Водночас в умовах ­війни проблема ­здійснення нейрореабілітаційних заходів набуває особливої акту­альності, зокрема це стосується пацієнтів із бойовими ­черепно-мозковими травмами. ­Багато фахівців із реабілітації пішли добровольцями до Збройних сил України та Сил територіальної оборони, що викликає повагу та гордість за відважних і ­само­відданих патріотів.

Висновки

вгору

Попри складну ситуацію, зумовлену воєнним часом, ­австрійська компанія «ЕВЕР Фарма» спільно із ГО «Все­українське ­товариство нейрореабілітації», ГО «Українське товари­ство неврологів, психіатрів та наркологів» та ­авст­рійськими товариствами нейрореабілітації продов­жує реалізацію міжнародного австрійсько-українського освітнього проєкту ACURЕ. Метою його впровадження є поглиблення співпраці двох країн у сфері реабілітації пацієнтів після інсульту та черепно-мозкової травми, ­зокрема з бойовою травмою, через проведення навчальних програм із використанням матеріалів, наданих австрійськими ­фахівцями.

Підготувала Наталія Купко

За матеріалами:

https://eso-stroke.org/projects/eso-east/

https://eso-stroke.org/wp-content/uploads/ESO-EAST-Reunion_Lyon_May_3_2022_Final-Programme.pdf

https://cerebrolysin.com.ua/news/proekt-acure-v-diji-treningova-programa-z-neiroreabilitaciji-73

 

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2022 Рік

Зміст випуску 7-8 (136), 2022

 1. Ю.А. Крамар

 2. Р. І. Ісаков

 3. Н.П. Волошина, І.В. Богданова, І.К. Волошин-Гапонов, С.В. Федосєєв, Л.П. Терещенко, Т.В. Богданова

Зміст випуску 1 (132), 2022

 1. Ю. А. Бабкіна

 2. А. Є. Дубенко, В. І. Коростій, М. В. Набока, Г. І. Селюков

 3. І. І. Марценковська

 4. Т. О. Зайцева, О. А. Борисенко

 5. О. Аврамчук

 6. А. Сальнікова

Випуски поточного року

Зміст випуску 1, 2024

 1. І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський

 2. А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька

 3. Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко,