Раздел: Обзор

Статьи: 31 – 60 из 328
Сортировать по:
Ефективність кветіапіну у лікуванні пацієнтів із шизофренією
14 июня 2017 г.
Застосування ніцерголіну для нейрореабілітації та корекції когнітивно-мнестичних розладів у постінсультних пацієнтів

Т.В. Антонюк,  Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ

14 июня 2017 г.
Новое в эпилептологии
14 июня 2017 г.
Роль мітохондріальних порушень у розвитку психічних розладів

Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

14 июня 2017 г.
Соціальна психіатрія у світі, який швидко змінюється

І.А. Марценковський, Український науково-дослідний інститут  соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

14 июня 2017 г.
Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології

Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

22 мая 2017 г.
Життя на межі: стрес, травма та психопатологія

І.О. Франкова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

22 мая 2017 г.
Нейроциркуляторная дистония: патогенез, диагностика, лечение
22 мая 2017 г.
Новое в эпилептологии
22 мая 2017 г.
Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології

Т.В. Антонюк, Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ

22 мая 2017 г.
Вальпроаты в лечении биполярного аффективного расстройства
7 апреля 2017 г.
Новое в эпилептологии
7 апреля 2017 г.
Синдром беспокойных ног: современные подходы к терапии
7 апреля 2017 г.
Фізична активність як немедикаментозний метод допомоги пацієнтам із розлами спектра шизофренії

Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ», м. Київ

7 апреля 2017 г.
Дополнительные возможности в лечении ишемического инсульта
По материалам VI научно-образовательного форума «Академия инсульта» (10-11 ноября 2016 г., Киев, Украина)
12 февраля 2017 г.
Клініко-фармакологічний підхід до лікування депресії
За матеріалами науково-практичної онлайн-конференції «Фокус на пацієнта в терапії депресії» (23 листопада 2016 р., Київ, Україна)
12 февраля 2017 г.
Новое в эпилептологии
12 февраля 2017 г.
Психосоциальная реабилитация пациентов с тяжелыми психическими расстройствами. Способы борьбы со стигматизацией
По материалам 24-го конгресса Европейской психиатрической ассоциации (12-15 марта 2016 г., Мадрид, Испания)

И.А. Франкова, кафедра психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев; П.В. Краснова, директор Центра психолого-психиатрической коррекции и реабилитации «Личность», Казахстан

12 февраля 2017 г.
Ацетилсаліцилова кислота в профілактиці цереброваскулярних захворювань: ризики взаємодії з іншими нестероїдними протизапальними препаратами
27 декабря 2016 г.
Новое в эпилептологии
27 декабря 2016 г.
Сучасне бачення проблеми когнітивних порушень при депресії. Перспективи вивчення та лікування
За матеріалами науково-практичної конференції «Когнітивні порушення при неврологічних, психічних та наркологічних захворюваннях» (6-7 жовтня 2016 р., Ужгород, Україна)
27 декабря 2016 г.
Новое в эпилептологии
12 декабря 2016 г.
Соціальні та психологічні аспекти суспільного божевілля
За матеріалами VI Львівських психіатричних зустрічей «Міфи, які завжди з нами, або деякі аспекти суспільного божевілля» (28-29 жовтня 2016 р., Львів, Україна)
12 декабря 2016 г.
Когнитивные нарушения у пациентов с психической и неврологической патологией
По материалам семинара «Когнитивные нарушения при психических и неврологических расстройствах» (7-9 октября 2016 г., Киев, Украина)
23 ноября 2016 г.
Новое в эпилептологии
23 ноября 2016 г.
Перспективи вирішення проблеми когнітивних порушень
За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Когнітивні порушення при неврологічних, психічних та наркологічних захворюваннях» (6-7 жовтня 2016 р., Ужгород, Україна)
23 ноября 2016 г.
Новое в эпилептологии
20 октября 2016 г.
Основы методологии клинических исследований
По материалам школы Европейского колледжа нейропсихофармакологии для молодых психиатров Европы (26 июня - 1 июля 2016 г., Оксфорд, Великобритания)

Л.А. Гасан-заде, Республиканская психиатрическая больница № 1 МЗ Азербайджанской Республики, г. Баку

20 октября 2016 г.
Принципи терапії та діагностики біполярного афективного розладу
За матеріалами Клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на біполярний розлад (Наказ МОЗ України № 59 від 05.02.2007 р.)
20 октября 2016 г.
Ламотриджин в лечении эпилепсий
21 сентября 2016 г.

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип