сховати меню

Гідність людини і психічне здоров’я

6 листопада 2015 р.

pic-9814578164.jpgЩорічно 10 жовтня за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я (WFHM) і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у всьому світі відзначають День психічного здоров’я. Метою даної події є підвищення інформованості населення щодо проблем у галузі охорони психічного здоров’я і зниження стигматизації по відношенню до психічно хворих людей. В цей день всім пропонується замислитися над тим, з якими проблемами стикаються такі люди, а також подумати, яку допомогу можна надати з метою покращення якості їх життя.

Цього року темою стала «Гідність людини і психічне здоров’я». Її вибір був оснований на необхідності популяризації доброзичливого ставлення оточуючих до людей з психічними розладами та членів їх родин, а також збереження гідності та відсутності дискримінації по відношенню до них.

Гідність – це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості. Гідність тісно пов’язана з повагою, визнанням, самооцінкою, можливістю робити вибір і включена в міжнародні права людини.

Дане поняття вживається у законодавствах численних країн та у міжнародному праві. Так, гідність є одним з ключових понять конституції України (ст. 3, 21, 28, 41, 68, 105). В ній, зокрема, гідність визнано однією з «найвищих соціальних цінностей» (ст. 3 КУ) і задекларовано, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах» (ст. 21 КУ), «кожен має право на повагу до його гідності» (ст. 28 КУ). Що стосується міжнародних правових актів, то буквально в першій статті «Загальної декларації Прав людини» зазначено, що «всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах». А в преамбулі Конвенції ООН про права інвалідів сказано: «…дискримінація по відношенню до будь-якої людини за ознакою інвалідності є ні чим іншим, як утиском гідності і цінностей, які притаманні особистості».

WFHM було підготовано доповідь «Гідність людини і психічне здоров’я», в якій окреслені основні проблеми в галузі охорони психічного здоров’я та можливі шляхи їх вирішення.

Президент WFHM Джордж Христодулу у своєму зверненні зауважив, що достатньо часто люди з психічними розладами та члени їх сімей повідомляють про неналежне ставлення та порушення їх прав і свобод як з боку медичних працівників, так і суспільства в цілому. Державний бюджет багатьох країн не передбачає адекватного фінансування психіатричної галузі, і навіть у розвинених країнах хворі з розладами психіки є найбільш незахищеною верствою населення. До того ж досить часто такі люди не отримують належної допомоги з приводу супутніх захворювань, що значно скорочує тривалість їхнього життя. Він закликав як профільних спеціалістів, так і суспільство в цілому з розумінням ставитися до психічно хворих людей. Вкрай необхідно на державному рівні організувати освітні програми для кращого розуміння природи психічних захворювань та потреб даної категорії осіб, оскільки саме відновлення соціального функціонування є кінцевою метою лікування.

Однією з основних тез доповіді WFHM можна вважати слова члена ради директорів Жанет Палео: «Більшість із вас, коли думає про лікування людей з тяжким і стійким психічним захворюванням, може запропонувати низку методів для відновлення здоров’я таких пацієнтів. Серед них можуть бути як госпіталізація і медикаментозне лікування, так і практичні заняття і терапевтичні бесіди. Однак, навіть якщо ви досконало володієте всіма сучасними методами терапії, без поваги до гідності пацієнта з психічним розладом всі вони не матимуть сенсу».

На жаль, в більшості країн світу паралельно з низьким рівнем фінансування галузі охорони психічного здоров’я існує дефіцит кваліфікованих кадрів та неадекватна оплата їх праці. З кожним роком відмічається зростання кількості психічно хворих осіб та зменшення кількості професіоналів, внаслідок чого зростає навантаження на лікаря, що часто призводить до професійного вигорання. Все це створює негативні умови для надання якісної, комплексної та своєчасної допомоги психічно хворим пацієнтам.

Європейське Регіональне бюро ВООЗ розробило План дій на 2013-2020 рр. в галузі психічного здоров’я, де наголошується на необхідності посилювати роль первинної медичної допомоги та роботу в міждисциплінарних бригадах служб психічного здоров’я, а реформи в цій галузі повинні гарантувати впевненість у безпеці та ефективності медичної допомоги.

План дій включає: підвищення єфективності управління і керівництва в галузі охорони здоров’я; надання комплекних послуг з лікування і соціального захисту пацієнтів з психічними розладами; реалізацію стратегій підвищення ефективності і профілактики; зміцнення інформаційних систем, збору данних і наукових досліджень. Програма дій ВООЗ по оптимізації в галузі психічного здоров’я, реалізація якої розпочалася в 2008 р., базується на сучасних даних доказової медицини.

За матеріалами www.wfmh.com