Розділ: Практика

Статті: 1 – 30 з 186
Сортувати за:
Современные возможности антипсихотической терапии

Н.А. Марута, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков

23 лютого 2018 р.
Вальпроати в лікуванні біполярного афективного розладу: фармакокінетика, фармакодинаміка, терапевтичні ефекти
30 грудня 2017 р.
Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені

М.М. Орос, Т.В. Іваньо, В.І. Смоланка, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; С.В. Орос, Хустська районна лікарня, м. Хуст

30 грудня 2017 р.
Генералізований тривожний розлад: сучасна практика подолання

М.М. Орос, Ю.С. Бучок, С.Ю. Бучок, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, С.В. Орос, Хустська районна лікарня, м. Хуст

13 грудня 2017 р.
Обсесивно-компульсивні розлади в педіатричній практиці

І.А. Марценковський, К.В. Дубовик, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

10 жовтня 2017 р.
Арилентал – антипсихотик третьего поколения

В. А. Мангуби, Харьковская областная клиническая психиатрическая больница №3, г. Харьков

18 липня 2017 р.
Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата

С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

14 червня 2017 р.
Депрессивные расстройства у детей и подростков

И.А. Марценковский, И.И. Марценковская, Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, г. Киев

22 травня 2017 р.
Ефективність комплексу вітамінів групи В при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта
22 травня 2017 р.
Міорелаксанти у лікуванні неспецифічного болю у нижній частині спини
22 травня 2017 р.
Рациональная политерапия эпилепсии у детей: миф или реальность?

Т.А. Литовченко, О.Ю. Сухоносова, Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков

22 травня 2017 р.
Болевые синдромы в неврологии: возможности биорегуляционного подхода

С.В. Попович, Е.В. Рыбка, ООО «Украинская академия биологической медицины», г. Киев

7 квітня 2017 р.
Инсомнии в неврологической практике: возможности и критерии выбора лекарственного средства нового поколения

С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

7 квітня 2017 р.
Тикозні розлади: особливості діагностики та терапевтичні стратегії

І.А. Марценковський, К.В. Дубовик, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ; М.-Т. С. Павленко, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

7 квітня 2017 р.
Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів

С.П. Московко, Г.С. Руденко, Г.С. Московко, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця; О.О. Кріпчак, М.О. Кирильчук, Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів

12 лютого 2017 р.
Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів
Форма для заповнення*

С.П. Московко, Г.С. Руденко, Г.С. Московко, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця; О.О. Кріпчак, М.О. Кирильчук, Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів

12 лютого 2017 р.
Тикові розлади у дітей

Я.М. Драб, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

12 лютого 2017 р.
Лечение когнитивного дефицита при болезни Альцгеймера
27 грудня 2016 р.
Современные рекомендации по лечению абсансных припадков
27 грудня 2016 р.
Эффективность кветиапина в качестве антидепрессанта: фармакокинетика, фармакодинамика. Данные клинических исследований
27 грудня 2016 р.
Эффективность топирамата в профилактическом лечении мигрени
27 грудня 2016 р.
Високофункціональні розлади аутистичного спектра: клінічний поліморфізм, коморбідність, особливості лікування

І.А. Марценковський, К.В. Дубовик, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

12 грудня 2016 р.
Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря

О.О. Хаустова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

23 листопада 2016 р.
Кветиапин XR: нейробиология и место в терапии психических расстройств

О.А. Левада, А.С. Троян, ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье

23 листопада 2016 р.
Немоторные нарушения при болезни Паркинсона в аспекте клинических портретов пациентов. Терапевтический подход

Т.Н. Слободин, Г.А. Старовойтова, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

23 листопада 2016 р.
Застосування кветіапіну в комбінації з антидепресантами для лікування пацієнтів з депресією
20 жовтня 2016 р.
Применение антипсихотических препаратов: клинические рекомендации для врачей общей практики

К.В. Дубовик, Украинский научно-исследовательский институт социальной, судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, г. Киев

20 жовтня 2016 р.
Проблемні питання психофармакотерапії посттравматичного стресового розладу

В.Я. Пішель, М.Ю. Полив’яна, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

20 жовтня 2016 р.
Принципы применения психотропных лекарственных препаратов у детей и подростков
20 липня 2016 р.
Диагностика и тактика лечения генерализованного тревожного и панического расстройств у взрослых
10 липня 2015 р.

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип