Раздел: Рекомендации

Статьи: 1 – 30 из 31
Сортировать по:
Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона

Рекомендації розроблені за редакцією доктора медичних наук, професора І.М. Карабань, затверджені та рекомендовані до друку вченою радою ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», протокол № 5 від 25 травня 2017 року. Рецензенти: академік НАМН України, д.мед.н., проф. В.В. Безруков; д.мед.н., проф. Ю.І. Головченко; академік НАМН України, д.мед.н., проф. В.І. Цимбалюк

30 декабря 2017 г.
Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона
13 декабря 2017 г.
Деменція
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2016 р. № 736
12 декабря 2016 г.
Деменція
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2016 р. № 736
23 ноября 2016 г.
Гендерна дисфорія
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.09.2016 р. № 972
20 октября 2016 г.
Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад
10 июля 2015 г.
Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад
10 июля 2015 г.
Епілепсії у дорослих
10 июля 2015 г.
Розлади аутистичного спектра (розлади загального розвитку)
10 июля 2015 г.
Розлади аутистичного спектра (розлади загального розвитку)
10 июля 2015 г.
Епілепсії у дітей
10 июля 2015 г.
Руководство по головокружениям и нарушениям пространственной ориентации
10 июля 2015 г.
Методические рекомендации по лечению поведенческих и психотических симптомов деменции
10 июля 2015 г.
Руководство по головокружениям и нарушениям пространственной ориентации
10 июля 2015 г.
Руководство по головокружениям и нарушениям пространственной ориентации
10 июля 2015 г.
Рекомендації з психосоціальної реабілітації хворих на психічні розлади
10 июля 2015 г.
Боль в спине: эпидемиология, факторы риска, классификация, диагностика и лечение (окончание)
10 июля 2015 г.
Боль в спине: эпидемиология, факторы риска, классификация, диагностика и лечение
10 июля 2015 г.
Головная боль: этиология, диагностика, лечение
10 июля 2015 г.
Методичні рекомендації для медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну
10 июля 2015 г.
Изменения в диагностике и терапии эпилепсий у детей

Л.Н. Танцура, Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков

10 июля 2015 г.
Діагностика та лікування дорослих пацієнтів з епілепсіями

Розробники: д.м.н. А.Є. Дубенко, д.м.н. Т.А. Літовченко, д.м.н. Ю.І. Горанський, д.м.н. Т.С. Міщенко, к.м.н. С.М. Харчук

10 июля 2015 г.
Судинна деменція: етіопатогенез, діагностика, сучасні стратегії лікування

Установа-розробник: Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України Укладач: к.м.н. О.А. Левада Рецензент: к.м.н. І.Я. Пінчук

10 июля 2015 г.
Протокол надання медичної допомоги хворим з діабетичною нейропатією

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 травня 2009 р. № 356

10 июля 2015 г.
Стандарты диагностики и лечения эпилепсии у взрослых

Т.С. Мищенко, А.Е. Дубенко, Т.А. Литовченко, Л.А. Дзяк, С.М. Харчук, Л.Б. Марьинко

10 июля 2015 г.
Психіатрія у практиці сімейного лікаря
10 июля 2015 г.
Психіатрія у практиці сімейного лікаря
10 июля 2015 г.
Клінічні протоколи надання медичної допомоги дорослим пацієнтам, які страждають на психічні розлади
Наказ МОЗ України № 59 від 05.02.2007
10 июля 2015 г.
Психіатрія у практиці сімейного лікаря

Переклад підготовлений професором В.М. Кузнєцовим, координатором України в Європейському регіональному бюро ВООЗ за програмою «Охорона психічного здоров’я» з 1996 до 2006 року.

10 июля 2015 г.
Клінічні протоколи надання медичної допомоги дорослим пацієнтам, які страждаютьна психічні розлади
10 июля 2015 г.

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип