скрыть меню

Інновації в лікуванні розсіяного склерозу

31 июля 2019 г.

Препарат Мавенклад® зареєстрований в Україні для лікування пацієнтів із рецидивними формами розсіяного склерозу з високою активністю захворювання.

17 липня 2019 р. компанія ТОВ «Сона-фарм» (Київ, Україна) повідомила про реєстрацію в Україні препарату Мавенклад®— інноваційного лікарського засобу для лікування пацієнтів із рецидивними формами розсіяного склерозу з високою активністю захворювання. Виробником лікарського засобу є компанія Merck, Німеччина. ТОВ «Сона-фарм» — ексклюзивний офіційний дистриб’ютор біотехнологічного портфеля компанії Merck в Україні.

Розсіяний склероз (РС) — одне з найпоширеніших захворювань центральної нервової системи з автоімунно-запальними і нейродегенеративними механізмами роз­вит­ку. Ключову роль у розвитку і підтриманні патологічного процесу під час РС має імунна система, яка є основною мішенню сучасних методів патогенетичного лікування РС [1, 2]. Захворювання зазвичай виникає у людей віком 20-40 років і в 2-3 рази частіше уражає жінок, аніж чоловіків. РС є найчастішою причиною нетравматичної інвалідності серед людей молодого віку. За поточними оцінками, у світі налічується 2,5 млн осіб із РС, у Європі — близько 700 тис., в Україні — понад 21 тис. [3, 4].

Найпоширеніші симптоми розсіяного склерозу: погіршення зору, сильна втома, біль, оніміння в ногах і руках, порушення здатності до пересування та мовлення [5]. Перебіг РС є непередбачуваним. Деякі люди можуть відчувати себе здоровими і здаватися такими впродовж багатьох років після встановлення діагнозу, тоді як у інших захворювання може мати прогресуючий характер зі швидким наростанням інвалідизації [6].

У більшості пацієнтів (85-90 %) на початку захворювання спос­терігають рецидивний перебіг [3]. За цієї форми РС виникають непередбачувані загострення або напади (так звані рецидиви), під час яких з’являються нові симптоми або наявні симптоми стають серйознішими. Рецидиви можуть тривати упродовж різних періодів (днів або місяців) із подальшим частковим або повним відновленням (ремісією) [6]. У разі високоактивного РС рецидиви виникають більше двох разів на рік, а результати магнітно-резонансної томографії демонструють значну активність захворювання, що відображається на прогресуванні інвалідизації.

Поточна терапевтична стратегія має бути спрямована на зниження ризику рецидивів і прогресування інвалідності. Зростаючий арсенал лікарських засобів відкриває нові можливості для індивідуалізованої терапії, завдяки чому пацієнти й фахівці мають вибір під час спільного ухвалення рішення з урахуванням ефективності, можливих побічних ефектів і потенційних фінансових витрат [3].

Упродовж останніх 25 років у підходах до терапії РС відбуваються стрімкі зміни, з’являються все нові й нові препарати, що змінюють перебіг РС. Більшість сучасних препаратів за режимом дозування належать до підтримувальної терапії. Основними характеристиками такої терапії є: необхідність постійного прийому препарату, відновлення активності захворювання після припинення застосування препарату, відносно складний моніторинг [7-9]..

За даними G. Giovannoni etal. (2018) препарати, що модифікують перебіг РС, можна умовно розділити на засоби безперервної підтримувальної терапії та терапії імунної реконституції (ТІР), що проводиться коротким курсом [8].

Принципова відмінність ТІР від підтримувальної терапії полягає в тому, що препарати з цієї групи спричиняють пригнічення імунних клітин із подальшим їх відновленням. Такі відновлені клітини імунної системи здатні до відповіді на інфекції та розпізнавання атипових клітин. Особливість зазначеного лікування — це можливість призначати терапію коротким курсом і досягати довгострокової ремісії з тривалою відсутністю активності захворювання.

До засобів ТІР належить Мавенклад®, зареє­стрований 17 липня 2019 р. в Україні (реєстраційне посвідчення UA/17515/01/01 Наказ МОЗ України від 17 липня 2019 р. № 1625). Мавенклад® рекомендований для лікування дорослих пацієнтів із рецидивними формами РС із високою активністю захворювання, встановленою на підставі клінічних або візуалізуючих методів обстеження.

Реєстрація препарату в Україні відбулася після схвалення Управлінням із конт­ролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA) у США та Європейським агентством лікарських засобів (EMA) у країнах Європейського Союзу. Загалом препарат Мавенклад® схвалено до застосування в понад 50 країнах світу.

«В Україні близько 21 тис. осіб страждають на РС. Як дослідник у програмі клінічних випробувань я рада, що препарат Мавенклад® відтепер буде доступним для пацієнтів як довгоочікуваний новий варіант перорального лікування цього гетерогенного і часто непередбачуваного захворювання», — зазначила Тетяна Іванівна Негрич, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Роджер Еліа (Roger Elia), генеральний директор «Мерк Біофарма СНД», повідомив: «На мою думку, ми вступили в нову еру лікування розсіяного склерозу. Мавенклад® сьогодні отримав реєстраційне посвідчення в Україні. Застосування препарату дасть змогу пацієнтам із високоактивним розсіяним склерозом перебудувати імунну систему і значно уповільнити подальший розвиток захворювання та суттєво поліпшити якість життя завдяки зручній схемі прийому. Цей довгоочікуваний лікарський засіб випускають у таблетованій формі та призначають двома курсами до 10 днів на рік із подальшою перервою впродовж двох років і більше. Завдяки появі таких інноваційних препаратів, як Мавенклад®, лікар може точніше підбирати терапію для кожного пацієнта».

«Реєстрація препарату Мавенклад® — чудова новина для пацієнтів, які живуть із високоактивним рецидивним розсіяним склерозом. Препарат довів свою високу ефективність у дослід­жен­нях III фази і заслуговує на те, щоб отримати гідне місце в лікарській практиці. Мавенклад® призначають коротким курсом перорального лікування — щонайбільше протягом 20 днів упродовж перших двох років. Пацієнти з РС повинні мати можливість вибору лікування з графіком дозування, що дозволяє вести звичний спосіб життя. Упровад­жен­ня у щоденну практику інноваційних високоефективних препаратів потребує спільних зусиль фахівців охорони здоров’я, державних структур та організацій пацієнтів. Саме така співпраця на всіх рівнях може дати пацієнтам можливість отримувати необхідне ефективне лікування», — наголосив генеральний директор ТОВ «Сона-фарм» Остап Купновицький.

Мавенклад® є пероральним препаратом для лікуванням РС, який забезпечує стійкий конт­роль рецидивів протягом чотирьох років при максимальному терміні лікування 20 днів у перші 2 роки [10, 11].

Мавенклад® продемонстрував значну ефективність щодо ключових показників активності захворювання [10, 11].

Схвалення препарату ґрунтується на результатах програми клінічних досліджень, що охоплює три дослід­жен­ня III фази (CLARITY, CLARITY Extension, ORACLE-MS) та 8-річний реєстр безпеки застосування PREMIERE Registry [10-17].

Програма клінічних досліджень охоплювала понад 2 тис. пацієнтів і понад 13 років спостереження [10, 13, 16, 18-20]. Мавенклад® продемонстрував ефективність щодо ключових показників активності захворювання, таких як річна частота рецидивів, прогресування інвалідності та активність захворювання за даними магнітно-резонансної томографії (МРТ):

Прийом препарату Мавенклад® був асоційований із відносним зниженням річної частоти рецидивів на 58 % порівняно з плацебо (0,14 проти 0,33, р < 0,001) [10];

80 % пацієнтів не мали рецидивів після дворічного перорального лікування препаратом Мавенклад® тоді як в групі плацебо цей показник становив 61 % (р < 0,001) [10]. Відсутність рецидивів зберігалася у 75 % пацієнтів протягом наступних двох років після припинення терапії [11];

у пацієнтів, які отримували препарат Мавенклад®, спостерігали зниження на 33 % ризику підтверд­женого впродовж трьох місяців прогресування інвалідизації, оціненого за розширеною шкалою статусу інвалідності (EDSS) порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо (p = 0,02) [10];

у пацієнтів, які отримували препарат Мавенклад®, спостерігали нижчу середню кількість уражень головного мозку на T1-зважених зображеннях із конт­растуванням гадолінієм (0,12 проти 0,91 у групі плацебо, р < 0,001) та активних уражень головного мозку на T2-зважених зображеннях порівняно з плацебо (0,38 проти 1,43, р < 0,001) [10].

Найчастішими небажаними явищами, за даними основного дослід­жен­ня III фази CLARITY, були інфекції верхніх дихальних шляхів, головний біль і лімфопенія [10].

До серйозних небажаних явищ, про які повідомлялося у клінічній програмі (CLARITY, CLARITY Extension, ORACLE-MS та PREMIERE Registry), належали злоякісні новоутворення (1,14 проти 1,01 випадків на 100 пацієнто-років для Мавенклад® і плацебо відповідно). Гематологічних злоякісних новоутворень, що асоціюються з імуносупресією, не спостерігалося [20].

У групах лікування препаратом Мавенклад® спостерігали 0,83 випадків herpes zoster на 100 пацієнто-років порівняно з 0,20 випадків на 100 пацієнто-років для плацебо. Це небажане явище частіше траплялося у пацієнтів із лімфопенією [20].

Після закінчення двох курсів терапії у перші 2 роки подальше лікування препаратом Мавенклад® на 3-й і 4-й роки не потрібне. Необхідність повторного курсу лікування через 4 роки не ви­вчали [21].

Література

1. Ghasemi, N., Razavi, S. and Nikzad, E. Multiple Sclerosis: Pathogenesis, Symptoms, Diagnoses and Cell-Based Therapy. Cell J. 2017. Vol.19. P. 1-10.

2. Multiple Sclerosis International Federation, 2018. What is MS? https://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/ last access 07/2019.

3. Montalban X. et al., ECTRIMS/EAN Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2018. Vol. 24, № 2. P. 96-120.

4. http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html, last access 07/2019.

5. http://www.underpressureproject.eu/web/living-with-ms-in-europe, last access 07/2019.

6. Multiple Sclerosis International Federation, 2016. Types of MS. https://www.msif.org/about-ms/types-of-ms/ last access 07/2019.

7. Pardo G, Jones DE. J Neurol. 2017. Vol. 264. P. 2351-74.

8. Giovannoni G. Curr Opin Neurol. 2018. Vol. 31. P. 233-43.

9. Wiendl H. Nat Rev Neurol. 2017. Vol. 3. P. 573-4.

10. Giovannoni G et al. N Engl J Med..2010. Vol. 362. P. 416-426.

11. Giovannoni G et al. Mult Scler J. 2018. Vol. 24, № 12. р. 1594-1604.

12. Comi G et al. J Neurol. 2013. Vol. 260. P. 1136-1146.

13. Cook S et al. Mult Scler. 2011. Vol. 17. P. 578-593.

14. Comi G et al. Ther Adv Neurol Disord. 2018. Vol. 11. P. 1-11.

15. Montalban X. et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2018. Vol. 5: e477.

16. Leist TP et al. Lancet Neurol. 2014. Vol. 13. P. 257-267.

17. Cook S. et al., Multiple Sclerosis and Related Disorders 29 (2019) 157-167

18. Soelberg-Sorensen P et al. EAN2017; [P0544].

19. Freedman M et al. AAN2016; [P3456].

20. Cook S et al. EAN2017; [P0543].

21. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу МАВЕНКЛАД® р.с. UA/17515/01/01 Наказ МОЗ України від 17 липня 2019 р. № 1625.

Поделиться с друзьями:

Партнеры