Обложка - 8(82)

Номер журнала: 8(82) ' 2016

Актуально
страницы: 5-9
Психічне здоров’я дітей та підлітків
PDF версия
Обзор
страницы: 10-12
Перспективи вирішення проблеми когнітивних порушень
За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Когнітивні порушення при неврологічних, психічних та наркологічних захворюваннях» (6-7 жовтня 2016 р., Ужгород, Україна)
PDF версия
страницы: 14-16
Когнитивные нарушения у пациентов с психической и неврологической патологией
По материалам семинара «Когнитивные нарушения при психических и неврологических расстройствах» (7-9 октября 2016 г., Киев, Украина)
PDF версия
страницы: 18-19
Новое в эпилептологии
PDF версия
Практика
страницы: 21-28
Кветиапин XR: нейробиология и место в терапии психических расстройств

О.А. Левада, А.С. Троян, ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье

PDF версия
страницы: 29-34
Немоторные нарушения при болезни Паркинсона в аспекте клинических портретов пациентов. Терапевтический подход

Т.Н. Слободин, Г.А. Старовойтова, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

PDF версия
страницы: 36-40
Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря

О.О. Хаустова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

PDF версия
Зарубежный опыт
страницы: 41-48
Руководство по лечению биполярного аффективного расстройства
PDF версия
Клинические исследования
страницы: 49-51
Досвід використання Ньюропентину для лікування нейропатичного компонента болю у пацієнтів з дорсалгією

М.М. Орос, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; В.В. Симулик, клініка «Водолій», м. Хуст

PDF версия
страницы: 52-54
Возможности оптимизации терапии инсульта с помощью биорегуляционного подхода

С.В. Попович, И.В. Яцык, ООО «Украинская академия биологической медицины», г. Киев

PDF версия
Рекомендации
страницы: 55-61
Деменція
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2016 р. № 736
PDF версия
Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип