Розділ: Клінічні дослідження

Статті: 1 – 30 з 164
Сортувати за:
Ефективність прегабаліну в лікуванні нейропатичного болю у дорослих
22 травня 2017 р.
Ефективність целекоксибу в порівнянні з ібупрофеном у лікуванні пацієнтів з остеоартритом
22 травня 2017 р.
Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів із хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної курації

О.М. Авраменко, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

22 травня 2017 р.
Ефективність прегабаліну в лікуванні хронічного болю у нижній частині спини, що супроводжується болем у нижніх кінцівках
7 квітня 2017 р.
Сердечно-сосудистая безопасность целекоксиба, напроксена и ибупрофена при лечении артритов
7 квітня 2017 р.
Структурно-функциональное состояние вещества головного мозга у пациентов с когнитивными расстройствами на фоне фибрилляции предсердий

С.Н. Стадник, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов

7 квітня 2017 р.
Ранні зміни в емоційній сфері як маркер клінічної відповіді на терапію депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну
12 лютого 2017 р.
Сравнительная эффективность вальпроевой кислоты и ламотриджина в качестве первой линии терапии эпилепсии
27 грудня 2016 р.
Нестероидные противовоспалительные препараты и риск развития сердечной недостаточности
12 грудня 2016 р.
Эффективность мемантина в качестве монотерапии при болезни Альцгеймера
12 грудня 2016 р.
Возможности оптимизации терапии инсульта с помощью биорегуляционного подхода

С.В. Попович, И.В. Яцык, ООО «Украинская академия биологической медицины», г. Киев

23 листопада 2016 р.
Досвід використання Ньюропентину для лікування нейропатичного компонента болю у пацієнтів з дорсалгією

М.М. Орос, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; В.В. Симулик, клініка «Водолій», м. Хуст

23 листопада 2016 р.
Церебрум композитум Н: патогенетические биорегуляционные возможности в детской неврологии

С.В. Попович, О.В. Иванушко, Украинская академия биологической медицины, г. Киев

20 жовтня 2016 р.
Ефективність та безпека метилкобаламіну у хворих із хронічним болем у попереку
21 вересня 2016 р.
Траумель С: патогенетические биорегуляционные возможности в неврологии

Л.А. Вакуленко, Центральная городская клиническая больница, г. Киев, О.В. Иванушко, Украинская академия биологической медицины, г. Киев

21 вересня 2016 р.
Эсциталопрам в лечении социального тревожного расстройства
21 вересня 2016 р.
Эффективность комбинированной терапии деменции альцгеймеровского типа мемантином и донепезилом
21 вересня 2016 р.
Долгосрочная эффективность и безопасность применения леветирацетама в лечении эпилепсий
20 липня 2016 р.
Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі нейропатичного болю травматичного генезу

Д.Н. Сапон, Український науково-дослідний інститут соціальної, судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

20 липня 2016 р.
Эффективность кветиапина в лечении симптомов депрессии в рамках биполярного аффективного расстройства I и II типа
10 липня 2015 р.
Сравнительная эффективность и безопасность леветирацетама и карбамазепина в качестве монотерапии парциальных припадков
10 липня 2015 р.
Применение прегабалина при генерализованном тревожном расстройстве у взрослых
10 липня 2015 р.
Психосоматичні аспекти фібриляції передсердь
10 липня 2015 р.
Риск сердечно-сосудистых событий у пациентов, принимающих целекоксиб
10 липня 2015 р.
Эффективность и переносимость леветирацетама в лечении эпилепсии у детей
10 липня 2015 р.
Влияние зипразидона на факторы риска развития метаболического синдрома
10 липня 2015 р.
Ефективність та безпека протиепілептичних препаратів та інших засобів лікування епілепсії у дітей з розладами аутистичного спектра
10 липня 2015 р.
Предикторы терапевтического ответа при лечении большого депрессивного расстройства кветиапином XR
10 липня 2015 р.
Механизм действия, эффективность и безопасность онаботулотоксина А в лечении хронической мигрени
10 липня 2015 р.
Применение полиненасыщенных жирных кислот омега-3 при нарушениях внимания
10 липня 2015 р.

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип