Раздел: Клинические исследования

Статьи: 1 – 30 из 164
Сортировать по:
Ефективність прегабаліну в лікуванні нейропатичного болю у дорослих
22 мая 2017 г.
Ефективність целекоксибу в порівнянні з ібупрофеном у лікуванні пацієнтів з остеоартритом
22 мая 2017 г.
Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів із хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної курації

О.М. Авраменко, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

22 мая 2017 г.
Ефективність прегабаліну в лікуванні хронічного болю у нижній частині спини, що супроводжується болем у нижніх кінцівках
7 апреля 2017 г.
Сердечно-сосудистая безопасность целекоксиба, напроксена и ибупрофена при лечении артритов
7 апреля 2017 г.
Структурно-функциональное состояние вещества головного мозга у пациентов с когнитивными расстройствами на фоне фибрилляции предсердий

С.Н. Стадник, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов

7 апреля 2017 г.
Ранні зміни в емоційній сфері як маркер клінічної відповіді на терапію депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну
12 февраля 2017 г.
Сравнительная эффективность вальпроевой кислоты и ламотриджина в качестве первой линии терапии эпилепсии
27 декабря 2016 г.
Нестероидные противовоспалительные препараты и риск развития сердечной недостаточности
12 декабря 2016 г.
Эффективность мемантина в качестве монотерапии при болезни Альцгеймера
12 декабря 2016 г.
Возможности оптимизации терапии инсульта с помощью биорегуляционного подхода

С.В. Попович, И.В. Яцык, ООО «Украинская академия биологической медицины», г. Киев

23 ноября 2016 г.
Досвід використання Ньюропентину для лікування нейропатичного компонента болю у пацієнтів з дорсалгією

М.М. Орос, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; В.В. Симулик, клініка «Водолій», м. Хуст

23 ноября 2016 г.
Церебрум композитум Н: патогенетические биорегуляционные возможности в детской неврологии

С.В. Попович, О.В. Иванушко, Украинская академия биологической медицины, г. Киев

20 октября 2016 г.
Ефективність та безпека метилкобаламіну у хворих із хронічним болем у попереку
21 сентября 2016 г.
Траумель С: патогенетические биорегуляционные возможности в неврологии

Л.А. Вакуленко, Центральная городская клиническая больница, г. Киев, О.В. Иванушко, Украинская академия биологической медицины, г. Киев

21 сентября 2016 г.
Эсциталопрам в лечении социального тревожного расстройства
21 сентября 2016 г.
Эффективность комбинированной терапии деменции альцгеймеровского типа мемантином и донепезилом
21 сентября 2016 г.
Долгосрочная эффективность и безопасность применения леветирацетама в лечении эпилепсий
20 июля 2016 г.
Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі нейропатичного болю травматичного генезу

Д.Н. Сапон, Український науково-дослідний інститут соціальної, судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

20 июля 2016 г.
Эффективность кветиапина в лечении симптомов депрессии в рамках биполярного аффективного расстройства I и II типа
10 июля 2015 г.
Сравнительная эффективность и безопасность леветирацетама и карбамазепина в качестве монотерапии парциальных припадков
10 июля 2015 г.
Применение прегабалина при генерализованном тревожном расстройстве у взрослых
10 июля 2015 г.
Психосоматичні аспекти фібриляції передсердь
10 июля 2015 г.
Риск сердечно-сосудистых событий у пациентов, принимающих целекоксиб
10 июля 2015 г.
Эффективность и переносимость леветирацетама в лечении эпилепсии у детей
10 июля 2015 г.
Влияние зипразидона на факторы риска развития метаболического синдрома
10 июля 2015 г.
Ефективність та безпека протиепілептичних препаратів та інших засобів лікування епілепсії у дітей з розладами аутистичного спектра
10 июля 2015 г.
Предикторы терапевтического ответа при лечении большого депрессивного расстройства кветиапином XR
10 июля 2015 г.
Механизм действия, эффективность и безопасность онаботулотоксина А в лечении хронической мигрени
10 июля 2015 г.
Применение полиненасыщенных жирных кислот омега-3 при нарушениях внимания
10 июля 2015 г.

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип