Сборник клинических рекомендаций 2016
Сборник клинических рекомендаций 2015
Сборник клинических рекомендаций 2014
Очерки детской психиатрии 2016
Очерки детской психиатрии
Очерки детской психиатрии. Аутизм

Дайджест

Использование нестероидных противовоспалительных препаратов при кардиоваскулярных заболеваниях

Увеличение населения старших возрастных групп отражается на распространенности и структуре заболеваний, характерных для данной когорты.
7 декабря 2016 г.

Ривастигмін у лікуванні деменції, що асоційована з хворобою Паркінсона

Типовим проявом хвороби Паркінсона (ХП), перш за все, є рухові розлади, однак більшість пацієнтів страждають також і від немоторних симптомів.
7 декабря 2016 г.

Нейрокобал у лікуванні периферичної нейропатії

Метилкобаламін – це одна із активних форм вітаміну B 12, який необхідний для синтезу ядерного білка і мієліну, репродукції та нормального росту клітин і нормального еритропоезу.
12 сентября 2016 г.

Габапентин в лечении постгерпетической невралгии

Постгерпетическая невралгия (ПГН) – часто встречающееся осложнение острого эпизода опоясывающего лишая, плохо поддающееся лечению и купированию состояния в связи с высокой степенью тяжести заболевания и его затяжной длительностью.
14 июня 2016 г.

Найцікавіше з «Неврологічних читань…»

березня 2016 року в м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Неврологічні читання (V) пам’яті Панченка Д.І.», що була організована з нагоди 110-річчя від дня народження видатної наукової постаті, засновника неврологічної школи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика професора Дмитра Іва­новича Панченка.
23 мая 2016 г.

Диета с высоким содержанием жиров связана с тревогой и депрессией

Как показывают результаты предварительных исследований, потребление продуктов с высоким содержанием жиров может вызвать изменения в мозге, которые приводят к тревоге и депрессии.
15 апреля 2016 г.

Использование диклофенака натрия в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата

Заболевания опорно-двигательного аппарата широко распространены среди населения во всем мире, причем, в последние годы отмечается существенное увеличение числа таких пациентов (Балабанова, 2014).
22 декабря 2015 г.

Применение прегабалина в лечении генерализованного тревожного расстройства

Тревожные расстройства представляют собой важный раздел современной психиатрии, в первую очередь, благодаря их медико-социальной значимости.
30 ноября 2015 г.

Гідність людини і психічне здоров’я

Щорічно 10 жовтня за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я (WFHM) і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у всьому світі відзначають День психічного здоров’я.
6 ноября 2015 г.

Витамины группы В в комплексном лечении лицевой боли

Лицевая боль, включающая боль на поверхности лица и/или в полости рта (орофациальная боль), представляет собой достаточно распространенный вид болевых ощущений.
6 ноября 2015 г.

Эффективность унилатеральной электросудорожной терапии при депрессии

Рандомизированное исследование использования двух режимов электросудорожной терапии (ЭСТ) показало, что высокая доза односторонней ЭСТ является столь же эффективной, как и битемпоральная ЭСТ.
6 ноября 2015 г.

Глутаматергическая терапия при деменции

Деменция является наиболее распространенным нейродегенеративным заболеванием и представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения во всем мире.
4 сентября 2015 г.

Права осіб із розладами аутистичного спектра в Україні

а 14-й сесії комітету з прав осіб з інвалідністю ООН Autistic Minority International було представлено звіт під назвою «Огляд ситуації в Україні: медичні експерименти на дітях з аутизмом»,
4 сентября 2015 г.

Спектр применения витаминов группы В в практике невролога

Препараты витаминов группы В достаточно широко используются для лечения различных неврологических заболеваний.
10 июня 2015 г.

Проблема аутизму в Україні та світі: ізоляція чи інклюзія?

Другого квітня у всьому світі відзначається День поширення інформації про проблеми аутизму. Він був запроваджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 2007 р. з метою поглиблення розуміння важливості даного розладу через підвищення поінформованості суспільства.
30 апреля 2015 г.

Психическое здоровье в чрезвычайных ситуациях

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие сильного стресса является фактором риска с точки зрения психического здоровья и социальных проблем.
21 октября 2014 г.

Нейровизуализационные различия при синдромах Туретта и PANDAS

Результаты исследования Kumar и Bohnen (2014) показали, что нейровизуализационная картина нейровоспаления у детей с синдромом Туретта отличается от таковой у детей с нервно-психическими расстройствами, связанными со стрептококковой инфекцией (синдром PANDAS).
19 июля 2014 г.

Взаимосвязь рассеянного склероза и эпилепсии

Согласно данным Службы статистики о больничных эпизодах Великобритании (HES) и Оксфордского статистического исследования (ORLS) был сделан неоднозначный вывод, что сочетание рассеянного склероза и эпилепсии у одного пациента встречается достаточно часто.
21 июня 2014 г.

Кинуреновая гипотеза шизофрении

Кинуреновая кислота (KYNA) – продукт метаболизма L-триптофана, является одним из конечных продуктов обмена триптофана, образуясь из продукта его превращения L-кинуренина в процессе переаминирования, катализируемом ферментом кинуренин-оксоглутарат трансаминазы.
21 июня 2014 г.

Бремя болезни Альцгеймера для женщин

Повышенное внимание в области охраны здоровья женщин, как правило, уделяется раку молочной железы. Что касается женщин пожилого возраста, они в большей мере подвержены риску развития болезни Альцгеймера (БА).
25 апреля 2014 г.

Лица с болезнью Паркинсона подвержены высокому риску развития остеопороза и остеопении

Болезнь Паркинсона (БП) и проявления остеопороза являются хроническими заболеваниями, к развитию которых в большей мере склонны лица пожилого возраста.
25 апреля 2014 г.

Долгосрочное влияние амантадина на ятрогенную дискинезию

Леводопа-индуцированной дискинезией (ЛИД) называют непроизвольные движения, которые обычно возникают на фоне длительного лечения леводопой.
20 февраля 2014 г.

Эффективность кветиапина в монотерапии биполярного расстройства II типа

На сегодняшний день распространенность биполярного аффективного расстройства (БАР) II типа в клинической практике недооценена.
29 ноября 2013 г.

Взаимосвязь социального тревожного расстройства и детской наркомании

По данным исследования, проведенного в Case Western Reserve University (Кливленд, Огайо, США), подростки с социальным тревожным расстройством начинали использовать марихуану примерно в возрасте 10,6 года, что в среднем на 2,2 года раньше по сравнению с подростками, злоупотреблявшими психоактивными веществами.
7 ноября 2013 г.

Эффективность антипсихотиков второго поколения: натуралистическое рандомизированное сравнительное исследование оланзапина, кветиапина, рисперидона и зипразидона

На сегодняшний день нет четких рекомендаций относительно того, с какого антипсихотического препарата (АП) необходимо начинать лечение пациента, страдающего психо- тическим расстройством.
27 сентября 2013 г.

Уровень глюкозы в крови связан с риском развития деменции

Учитывая глобальное постарение населения, деменция стала серьезной проб- лемой общественного здравоохранения во всем мире. Наряду с этим увеличилась заболеваемость сахарным диабетом и ожирением.
26 сентября 2013 г.

Кратал для детей в лечении вегетативной дисфункции

Согласно данным исследований, на сегодняшний день в Украине значительно увеличилось число детей, страдающих различными соматическими расстройствами, среди которых одно из ведущих мест занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. Заметно возросла частота кардиальных проявлений вегетативной дисфункции, которая является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем.
24 сентября 2013 г.

Аутисты смогут учиться в обычных детсадах

Впервые дети с особыми потребностями могут получить возможность учиться в обычных детских садах. В Верховную Раду подан проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О дошкольном образовании» относительно внедрения инклюзивного дошкольного образования. Главным достижением этого документа станет доступность обучения, особенно для аутистов, и возможность обучения по индивидуальной программе. Такая практика позволит ребенку подготовиться к школьному периоду.
4 сентября 2013 г.

III Международная научно-практическая конференция «Вейновские чтения в Украине»

В Одессе 10-11 мая 2013 г. состоялась III Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Вейновские чтения в Украине», посвященная памяти выдающегося невролога и клинициста А.М. Вейна. Мероприятие проходило на базе отельного комплекса «Одесса». Данная конференция нацелена на развитие и внедрение инновационных методов диагностики, лечения в неврологии и соматической медицине, а также совершенствование и расширение коммуникации между врачами различных специальностей, имеющих дело с проблемой боли и вегетативных нарушений.
23 августа 2013 г.

Обнаружено отставание в развитии у детей с регулярным повторением эпилептического статуса

В ходе недавно проведенного исследования, результаты которого опубликованы в апрельском выпуске журнала Epilepsia, стало известно, что эпилептический статус нефебрильной природы имеет длительное влияние на когнитивные способности посредством более продолжительной реорганизации функциональных нейрональных систем.
4 июля 2013 г.
Страница:123456789
Страница сгенерирована за 0.029693 сек